Scroll down

Alternate Text
News banner

Tweede Kamer stemt in met wet vrijwillige ouderbijdrage onderwijs

Op 17 december 2019 stemde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer in met een initiatiefwet van de SP en GroenLinks die ervoor moet zorgen dat kinderen niet uitgesloten mogen worden van schoolactiviteiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Defence for Children vindt deze vormen van uitsluiting onacceptabel en in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. De kinderrechtenorganisatie riep daarom -als onderdeel van een brede coalitie - de Kamer op vóór het wetsvoorstel te stemmen en is dan ook zeer verheugd dat dit nu gebeurd is.

Uitsluiting kinderen

Op sommige scholen in Nederland worden nog steeds kinderen achtergelaten in de klas terwijl de rest van de groep in de bus zit richting kamp of een schoolreisje. Of hangt deelname aan een topsportklas af van de mogelijkheid van ouders om hiervoor te betalen. Kinderen van vermogende ouders kunnen in sommige gevallen tweetalig leren spreken, terwijl kinderen met ouders die minder verdienen verstoken blijven van dit soort onderwijsvoorzieningen. Dit zijn enkele zorgelijke signalen die de partijen uit de coalitie naar voren brachten in hun brief van 31 oktober 2019. De initiatiefwet van Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) moet deze praktijk een halt toeroepen. In de toepasselijke onderwijswetten wordt een bepaling opgenomen die ertoe strekt dat het niet (kunnen) betalen van de ouderbijdrage niet mag leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit. Scholen worden verplicht dit ook expliciet te vermelden in de schoolgids. Daarnaast legt de wet vast dat scholen ook van bijlessen en examentrainingen die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd, geen leerlingen mogen uitsluiten indien de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen of niet hebben betaald.

Recht op gelijke kansen

Defence for Children vindt het zorgelijk en onacceptabel dat kinderen uitgesloten kunnen worden van schoolactiviteiten en onderwijsvoorzieningen wanneer hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Volgens de kinderrechtenorganisatie is hiermee sprake van ongeoorloofd onderscheid tussen kinderen van wie de ouders wel of niet vermogend zijn. Dit is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag waarin staat dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen kinderen op basis van maatschappelijke afkomst of welstand van de ouders. Alle kinderen in Nederland hebben recht op gelijke kansen bij de toegang tot activiteiten in het onderwijs en aanverwante activiteiten in het kader van sport, spel en cultuur. Defence for Children is dan ook zeer verheugd dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met dit voorstel.

Meer informatie

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Eerste onderzoek naar status inclusief onderwijs in Nederland gepubliceerd

Het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) heeft de bevindingen van het eerste onderzoek naar de stand va…


Lees meer

Systeem voorschoolse educatie in Nederland niet geschikt voor inclusieve kinderopvang

Op 17 mei wordt de notitie ‘Op weg naar inclusieve kinderopvang’ van het College voor de Rechten van de Mens aangeboden …


Lees meer

Onvoldoende samenwerking tussen onderwijs en jeugd-GGZ

Defence for Children en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) constateren dat er in Nederland een problee…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee