Scroll down

Alternate Text
News banner

Werkgroep Kind in azc aan informateurs: “Garandeer een kindvriendelijke asielopvang.”

Werkgroep Kind in azc, een coalitie waar Defence for Children Nederland lid van is, schreef een brief aan de informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard Zwol. In deze brief roept de werkgroep de informateurs op om tijdens het vormen van een nieuw regeerakkoord de belangen van kinderen in asielzoekerscentra te prioriteren. Deze oproep komt op een belangrijk moment. Tijdens de formatiegesprekken tussen de PVV, VVD, NSC en de BBB worden beslissingen genomen die direct invloed hebben op het leven en welzijn van kinderen in asielzoekerscentra. Het nieuwe regeerakkoord biedt een kans om de belangen van deze kinderen te prioriteren en concrete maatregelen te nemen die hun situatie kunnen verbeteren.

Over de Werkgroep Kind in azc

De Werkgroep Kind in azc bestaat uit zes leden: Defence for Children Nederland, Save the Children Nederland, Stichting de Vrolijkheid, VluchtelingenWerk Nederland, INLIA Foundations en UNHCR Nederland. Sinds 2010 bundelen deze Nederlandse organisaties hun krachten om de rechten van kinderen in de asielopvang en ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de normen van het VN-Kinderrechtenverdrag. De focus ligt op het waarborgen van de behoeften en rechten van zowel kinderen in gezinnen als op alleenstaande minderjarige kinderen op de vlucht (AMV). Dit geldt voor reguliere én voor (crisis)noodopvanglocaties.

Kernpunten uit de brief aan de informateurs

De brief van de Werkgroep Kind in azc bevat een aantal aanbevelingen. Deze zullen een grote impact hebben op het (mentale) welzijn van de vele kinderen waarvoor de Nederlandse overheid verantwoordelijk is. De werkgroep roept onder meer op tot:

  • Minimalisatie van overplaatsingen: beperk het aantal verhuizingen voor gezinnen en kinderen in asielzoekerscentra tot een minimum. De frequente verhuizingen van locatie naar locatie ondermijnt stabiliteit in de levens van kinderen, terwijl dit essentieel is voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.
  • Verbetering van leefomstandigheden: verbeter de leefomstandigheden binnen asielopvangvoorzieningen. Bijvoorbeeld het waarborgen van voldoende privacy, het beschikbaar stellen van kookfaciliteiten en de toegang tot jeugdzorg. Deze voorzieningen zijn essentieel voor het waarborgen van een menswaardige en kindvriendelijke leefomgeving.
  • Garantie op onderwijs en zorg: geef kinderen voorrang bij plaatsing in reguliere opvanglocaties. Geef hen toegang tot effectief en duurzame onderwijs en voldoende mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding.

De ‘finaleweek’ van de formatie

Deze week is markeert de laatste fase van de kabinetsformatie. Het is een spannende tijd waarin we afwachten of de informateurs onze aanbevelingen aannemen en of er een akkoord komt tussen de onderhandelende partijen. Het welzijn en de rechten van kinderen in asielzoekerscentra moeten prioriteit krijgen in de beleidsvorming, los van de politieke discussies rondom migratie. Deze kinderen hebben recht op onze onverdeelde aandacht en een beleid dat consequent hun rechten en welzijn beschermt.

Conclusie

Alle kinderen hebben recht op een stabiele en veilige jeugd. Een inadequaat asielbeleid mag hun jeugd niet overschaduwen. Het is onze missie om op te komen voor kinderen bij wie dit wel gebeurt. De Werkgroep Kind in AZC houdt daarom de komende regeerperiode een kritische vinger aan de pols en blijft signalen uit asielopvanglocaties omzetten in aanbevelingen binnen de politiek.

Dit is een belangrijk moment waarop de nieuwe regeringspartijen de kans krijgen om belangrijke en positieve veranderingen door te voeren die het leven van kinderen in asielopvang in Nederland aanzienlijk zullen verbeteren. De leden van de werkgroep hopen dat hun dringende oproep zal leiden tot een regeerakkoord waarin het kinderrechtenverdrag niet alleen als richtlijn dient, maar ook als een fundament van het asielbeleid.

Meer informatie

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Defence for Children: jeugdzorgplicht gemeentes onmogelijk in gezinslocaties

Uit nieuw onderzoek van Defence for Children blijkt dat de ontwikkeling van kinderen in gezinslocaties ernstig wordt ges…


Lees meer

Vier inspecties slaan alarm over slechte asielopvang kinderen

Niet eerder sloegen vier inspecties, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, de Onder…


Lees meer

Stop de schadelijke verplaatsingen van kinderen

Voorafgaand aan het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid op 30 maart sturen nu ook professionals uit Jeugdgezond…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee