Scroll down

Alternate Text
News banner

VN-Studie: jaarlijks 1,5 miljoen kinderen van hun vrijheid beroofd

Op 8 oktober is tijdens de Algemene Vergadering bij de Verenigde Naties in New York door VN-expert Manfred Nowak de UN Global Study on Children Deprived of Liberty gepresenteerd. Uit de studie blijkt dat er jaarlijks 1,5 miljoen kinderen wereldwijd in een gesloten instelling verblijven. Nowak dringt er bij landen op aan "alles in het werk te stellen om het aantal kinderen dat vastgehouden wordt aanzienlijk te verminderen en vrijheidsberoving zo veel mogelijk te voorkomen.” Hij beveelt lidstaten het VN-Kinderrechtenverdrag te volgen en vrijheidsbeneming alleen in uitzonderlijke gevallen en als uiterste maatregel toe te passen. Defence for Children International onderschrijft dit en is als co-voorzitter van het ngo-panel, bestaande uit 170 lokale, nationale en internationale ngo's, nauw betrokken bij de totstandkoming van de VN-Studie.

"Kinderen worden vaak illegaal en onnodig vastgehouden, dit heeft vergaande gevolgen voor hun gezondheid en toekomst", zegt Alex Kamarotos, directeur van Defence for Children International. "De wereldwijde studie moet elk land ertoe aanzetten nieuwe beleidsmaatregelen aan te nemen en in de praktijk door te voeren om het aantal kinderen in gesloten instellingen drastisch te verminderen."

Belangrijkste bevindingen

De studie heeft de situatie van kinderen en jongeren onderzocht die worden vastgehouden in jeugdhulpinstellingen, (jeugd)gevangenissen, vreemdelingenbewaring, weeshuizen of die vastzitten als gevolg van  gewapende conflicten. De schatting van ten minste 1,5 miljoen kinderen wereldwijd die van hun vrijheid zijn beroofd, is waarschijnlijk nog aan de lage kant vanwege ongelijke gegevensverzameling en rapportage per VN-lidstaat. Enkele belangrijke bevindingen:

  • Jaarlijks worden ten minste 410.000 kinderen vastgehouden in gevangenissen, velen worden beschuldigd van spijbelen, ongehoorzaamheid en alcoholgebruik.

  • Jaarlijks worden minstens 330.000 vluchtelingenkinderen in 77 landen vastgehouden in detentie.

  • Tussen de 430.000 en 680.000 kinderen zijn door justitiële autoriteiten geplaatst in instellingen die voldoen aan de wettelijke definitie van vrijheidsbeneming. Het totaal aantal kinderen in instellingen wordt geschat op 3,5 tot 5,5 miljoen.

  • Het aantal kinderen dat vastzit vanwege terrorismebestrijding als gevolg van gewapende conflicten en nationale veiligheid is sterk toegenomen, het gaat hierbij ook om detentie van kinderen voor activiteiten op sociale media.

Kinderen met een handicap zijn daarnaast aanzienlijk oververtegenwoordigd in detentie. Uit de studie blijkt dat vrijheidsbeneming (bestaande) gezondheidsproblemen bij kinderen verergert, er is een toename van angst, depressie, zelfmoordgedachten en posttraumatische stress. Psychiatrische stoornissen voor kinderen in detentie kunnen tijdens de detentie vertienvoudigen en detentie heeft tot gevolg dat kinderen die eenmaal zijn vrijgelaten jong overlijden.

Vooruitgang

Nowak heeft in verschillende lidstaten op een aantal punten vooruitgang geconstateerd, waaronder een vermindering van het aantal kinderen in institutionele zorg of in het strafrechtsysteem. Daarnaast geven ten minste 21 regeringen aan vluchtelingenkinderen niet (meer) in detentie te plaatsen. Sommige landen hebben protocollen aangenomen om te voorkomen dat kinderen worden vastgehouden in de context van een gewapend conflict.

UN Global Study

De VN-Studie werd geïnitieerd door een aangenomen resolutie tijdens de Algemene Vergadering van de VN in december 2014. De bevindingen zijn gebaseerd op 12 regionale en thematische bijeenkomsten, vragenlijsten die om gegevens vragen bij elke VN-lidstaat, uitgebreide beoordelingen van literatuur over dit onderwerp en aanvullend onderzoek door deskundigengroepen. Bovendien heeft de studie 274 kinderen en jonge volwassenen geraadpleegd - 204 mannen en 70 vrouwen - in de leeftijd van 10 tot 24 jaar, en hun opvattingen en perspectieven vormen de basis voor de bevindingen.

Ngo-panel

Het ngo-panel voor de UN Global Study on Children Deprived of Liberty is opgericht in 2013 en bestaat uit 170 lokale, nationale en internationale ngo’s. Het panel, met als co-voorzitter Defence for Children International, heeft deelgenomen aan de studie en coördineert de inspanningen van ngo's om de bevindingen voort te zetten. Het ngo-panel spoort regeringen aan om de aanbevelingen van de VN-Studie uit te voeren. Waaronder het verzamelen van betrouwbare en systematische gegevens over vrijheidsbeneming van kinderen en het opstellen van nationale actieplannen gericht op een algehele vermindering van het aantal kinderen in detentie en / of de uitbanning van detentie voor kinderen.

De leden van het ngo-panel pleiten bij de Algemene Vergadering van 8 oktober voor het aanwijzen van een VN-expert om de follow-up van de VN-Studie te waarborgen. Defence for Children onderschrijft dit en dringt er bij alle landen op aan om de in de studie gedocumenteerde goede praktijken te implementeren.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

VN-Studie over vrijheidsbeneming van kinderen gepubliceerd

Aan de vooravond van de viering van 30 jaar Kinderrechtenverdrag brengt de VN een internationaal rapport uit over de sta…


Lees meer

Petitieaanbieding voor verbetering leefsituatie Palestijnse kinderen

Op 19 november is de petitie ‘Recht op leven’ aangeboden door de Palestijnse Kinderrechten Coalitie, waar Defence for Ch…


Lees meer

Mensenrechtenorganisatie B’Tselem pleit in Nederland voor naleving rechten van kinderen in bezet Palestijns gebied

Sarit Michaeli van mensenrechtenorganisatie B’Tselem pleit bij publiek en politiek in Nederland voor de naleving van de …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee