Scroll down

Alternate Text
News banner

VN-Studie over vrijheidsbeneming van kinderen gepubliceerd

Aan de vooravond van de viering van 30 jaar Kinderrechtenverdrag brengt de VN een internationaal rapport uit over de stand van zaken van kinderen die van hun vrijheid zijn benomen. De UN Study on Children Deprived of Liberty is op 19 november bij de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Genève gelanceerd. Het ruim 800 pagina’s tellende rapport wordt aangeboden door de onafhankelijke VN-expert Manfred Nowak. Ook Nederland komt aan bod in de VN-Studie, waarbij onder meer het Nederlandse beleid ten aanzien van het plaatsen van kinderen in gesloten instellingen onder de loep is genomen. Defence for Children onderschrijft het belang van de studie en is als co-voorzitter van het ngo-panel, bestaande uit 170 lokale, nationale en internationale ngo's, nauw betrokken bij de totstandkoming van de VN-Studie.

Kinderen lopen rechten mis

Nowak constateert dat er te weinig data beschikbaar zijn over het aantal kinderen in gesloten instellingen en de duur van hun verblijf. Daar komt bij dat er weinig bekend is over beschikbare alternatieven voor gesloten plaatsingen en er weinig goede voorbeelden bekend zijn. Door het gebrek aan data en informatie loopt een groot aantal kinderen hun rechten mis en komen hun levens in gevaar. Ook wordt hun recht op participatie geschonden omdat ideeën, meningen en talenten die zij aandragen niet worden gezien of gehoord en zij zich daardoor niet goed kunnen ontwikkelen. Nowak beveelt daarnaast lidstaten aan het VN-Kinderrechtenverdrag te volgen en vrijheidsbeneming alleen in uitzonderlijke gevallen en als uiterste maatregel toe te passen.

Achtergrond studie beschikbaar 

Tegelijk met de presentatie van het officiële rapport is een e-learning van de Global Campus of Human Rights gelanceerd. Via deze leergang krijgen deelnemers achtergrondinformatie over het onderzoek, de dataverzameling, de analyse en inzicht in de aanbevelingen voor staten. Deelname aan deze leergang is kosteloos tot 31 december 2019.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Uitnodiging: presentatie UN Global Study on Children Deprived of Liberty door VN-Expert Manfred Nowak

Op vrijdag 18 december presenteert VN-Expert Manfred Nowak de bevindingen van de UN Global Study on Children Deprived of…


Lees meer

Samenvatting 'VN-Studie Vrijheidsbeneming kinderen' gepubliceerd

Van de 800 pagina tellende UN Study on Children Deprived of Liberty, die onder leiding van onafhankelijke VN-expert Manf…


Lees meer

Petitieaanbieding voor verbetering leefsituatie Palestijnse kinderen

Op 19 november is de petitie ‘Recht op leven’ aangeboden door de Palestijnse Kinderrechten Coalitie, waar Defence for Ch…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee