Scroll down

Alternate Text
News banner

Kamerlid Agema vraagt minister verantwoordelijkheid te nemen voor complexe jeugdhulp

Op 11 juni 2019 heeft de Tweede Kamer unaniem de motie aangenomen van Fleur Agema (PVV) naar aanleiding van de crisis binnen het huidige jeugdhulpsysteem dat staat beschreven in een rapport van de Kinderombudsman. In de aangenomen motie vraagt de Kamer aan de regering om te evalueren of de decentralisatie van de meer complexere jeugdhulp niet (deels) bovenregionaal georganiseerd moet worden. Agema: “Wat de PVV betreft is er van een transformatie van jeugdzorg absoluut geen sprake. Gemeenten moeten zaken doen met heel veel jeugdzorginstellingen en zorgaanbieders. Met sommige zeer gespecialiseerde instellingen worden helemaal geen contracten meer afgesloten omdat deze zorg (gelukkig) maar zeer zelden nodig is. Gespecialiseerde instellingen komen hierdoor in financieel zwaar weer terecht. Om te voorkomen dat een groep zeer kwetsbare kinderen tussen wal en schip zou belanden, heeft de PVV deze motie ingediend.”  

Jeugdwet goed uitvoeren

Agema vervolgt: “De minister heeft eindelijk ook geconcludeerd dat een betere organisatie van het jeugdstelsel nodig is. Middels een wetswijziging wordt door minister de Jonge geregeld op welk schaalniveau, jeugdhulp georganiseerd moet worden. Jeugdzorg+, jeugdbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis en de expertisecentra specialistische jeugdhulp zullen op dan bovenregionale georganiseerd moeten worden. Inmiddels zijn ook gemeenten ervan overtuigd dat regionale samenwerking en bovenregionale samenwerking tussen gemeenten is nodig om de Jeugdwet goed uit te kunnen voeren. Wij zijn nog in afwachting van dit wetsvoorstel. Het is in de politiek vaak een kwestie van een lange adem.” Defence for Children vindt de motie van Agema van doorslaggevend belang voor het jeugdzorgstelsel. Het is veelzeggend dat de Tweede Kamer unaniem achter dit verzoek staat en er naar aanleiding van die motie een wetswijziging wordt voorbereid.

Landelijk monitoren en ingrijpen waar nodig

Het VN-Kinderrechtenverdrag schrijft voor dat kinderen gelijke kansen hebben en dat voorkomen moet worden dat het recht op jeugdhulp en de toegang in iedere gemeenten verschillend is. Defence for Children heeft vanaf het moment van de decentralisatie van jeugdhulp naar de gemeente erop gewezen dat regering de internationale plicht heeft om stelselverantwoordelijk te blijven. De regering is hier bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet steeds  opnieuw aan voorbij gegaan. Defence for Children vindt het van belang dat de transformatie van de jeugdhulp vanaf nu daadwerkelijk vorm krijgt, zodat het recht op passende hulp voor ieder kind gerealiseerd wordt. We juichen toe dat de PVV de minister hierop blijft aanspreken. Met steun van de Kamer voor de motie van Agema om verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg voor kinderen met een complexe hulpvraag kan de regering de komende jaren niet anders dan ook landelijk te gaan monitoren en in te grijpen waar dat nodig is.

Wanneer Agema aan de toekomst denkt: “Er moet nog een hoop gebeuren voordat de jeugdzorg op orde is. Het terugdringen van de wachtlijsten voor gespecialiseerde jeugdzorg moet aangepakt worden en er moeten voldoende plekken zijn voor kwetsbare kinderen met complexe problematiek. Er moeten voldoende medewerkers zijn die genoeg tijd hebben om zich bezig te houden met zorgtaken. Er moet een einde komen aan de veel te hoge werkdruk, er moeten meer zorgmedewerkers geworven  worden, zodat zij meer tijd overhouden voor de kinderen.”

Tweede Kamerverkiezingen

Dit is de vierde in de serie kinderrechtenkampioenen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer uit te lichten. Welke motie heeft kinderrechten in Nederland versterkt? Hoe kijkt het Kamerlid dat de motie indiende terug op de motie en hoe naar de toekomst?

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Tweede Kamer betekent nieuwe kans voor kinderrechten

Vandaag hervat de Tweede Kamer haar werkzaamheden in de nieuwe samenstelling. Met de aanstelling van 67 nieuwe Kamerlede…


Lees meer

Paul van Meenen van D66 wil inclusief onderwijs voor ieder kind

Op 4 juli 2019 vraagt Kamerlid Paul van Meenen van D66 in een motie aan de regering om een brede coalitie te bouwen van …


Lees meer

Kinderrechtenkampioenen verkiezingen 2021

Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer u…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee