Scroll down

Alternate Text
News banner

OM verwijst naar Kinderrechtenverdrag in zaak illegale adoptie kinderen

Op 6 oktober heeft een strafrechtelijk proces plaatsgevonden tegen een echtpaar in Tiel, die naar oordeel van het Openbaar Ministerie (OM) twee kinderen op illegale wijze uit Indonesië hebben gehaald om een gezin te vormen. De waarheid over hun afstamming en herkomst is na zeven jaar zoeken nog steeds niet achterhaald. Daarom dient het proces naast het vaststellen van strafbare verwijten een ander zwaarwegend doel: een noodkreet, gericht aan de verdachten, om te vertellen waar de kinderen vandaan komen. Het OM benadrukt dat ieder kind het recht heeft om te weten wie zijn of haar ouders zijn, een recht dat is opgenomen in het VN-Kinderrechtenverdrag.

Uit DNA blijkt geen biologisch verwantschap

Uit DNA-onderzoek is gebleken dat de kinderen geen biologisch verwantschap hebben met het echtpaar, of elkaar. Het OM verwijt het echtpaar zwaar dat zij door hun handelen de kinderen in onzekerheid laten over hun afstamming en herkomst. De kinderen weten dat het echtpaar niet hun biologische ouders zijn, maar blijven onwetend over hun afstamming. Ze staan op dit moment onder voogdij van de organisatie Nidos, die het echtpaar als verzorgers van de minderjarige kinderen heeft aangewezen. Het OM houdt er bij de eis geen rekening mee dat verdachten voor de kinderen moeten blijven zorgen. De verblijfsvergunning van de kinderen is daarom los van de verzorgers afgegeven, zodat hun verblijfstatus bij een eventuele gevangenisstraf ongewijzigd blijft. Het OM zorgt er daarnaast voor dat het dossier in bewaring blijft bij een notaris, om te bewerkstelligen dat de kinderen in de toekomst toegang hebben tot deze stukken.

VN-Kinderrechtenverdrag

Het OM wijst op het recht van ieder kind om te weten waar het vandaan komt, een recht dat is opgenomen in het VN-Kinderrechtenverdrag. Zij benadrukken dat in vergelijking met de jaren zeventig, tachtig en negentig er met name in de laatste jaren meer aandacht is gekomen voor dit recht. Het belang van het kind staat voorop, in plaats van het belang van wensouders. Het OM benadrukt dat niemand zich andermans kinderen kan toe-eigenen door list, bedrog of kinderhandel. Daarom wordt een gevangenisstraf van vier jaar geëist, met als duidelijke boodschap: je kunt kinderen niet kopen. Defence for Children is verheugd over de duidelijke verwijzing van het OM naar het VN-kinderrechtenverdrag. Wij hopen dit in de toekomst vaker te zien.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Research by the Dutch government on systemic abuses in intercountry adoption on the UN-agenda as a good practice

On September 16 and 17, 2021, the Day of General Discussion of the UN Committee on the Rights of the Child takes place. …


Lees meer

Onderzoek misstanden interlandelijke adoptie als good practice geagendeerd bij VN

Op 16 en 17 september vindt de tweejaarlijkse Dag van Algemene Discussies van het VN-Kinderrechtencomité plaats. Deze st…


Lees meer

Interlandelijke adoptie: de overheid heeft jarenlang weggekeken van misstanden

Op 8 februari zijn grote misstanden in het systeem van interlandelijke adoptie erkend, waarmee ook erkenning is gekomen …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee