Scroll down

Alternate Text
News banner

Tweede Kamer stemt voor afbouw van interlandelijke adoptie

In een belangrijke stap vooruit voor kinderrechten heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie voor het afbouwen van interlandelijke adoptie. Defence for Children Nederland is verheugd dat de politiek het belang van het kind hiermee centraal zet. Defence for Children Nederland vindt dat misstanden bij interlandelijke adoptie niet te voorkomen zijn en dat het daarom beter is om te stoppen met interlandelijke adoptie. Interlandelijk geadopteerden ondervinden jaren later nog schade van misstanden. De andere aangenomen moties, die oproepen tot betere ondersteuning voor geadopteerden en om binnenlandse adoptie op te nemen in het Nationaal Archief, zijn ook hoopgevend voor slachtoffers en betrokkenen. Wij hopen dat de minister voortvarend aan de slag gaat met de moties en recht doet aan de betrokkenen.

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie betekent dat een kind uit het buitenland wordt geadopteerd door ouders in een ander land. Het VN-Kinderrechtenverdrag is voor ons als kinderrechtenorganisatie leidend. Voordat een kind door ouders in het buitenland mag worden geadopteerd, moet de overheid waarborgen dat het belang van dit kind de voornaamste overweging vormt. Daarnaast moet vaststaan dat er geen enkele vorm van passende alternatieve zorg voor een kind in het geboorteland voorhanden is. Hoewel het doel van interlandelijke adoptie is om kinderen een kans op een beter leven te geven, is gebleken dat er in de praktijk misstanden plaats vinden. Zo zijn er kinderen die het slachtoffer werden van illegale adoptiepraktijken of onzorgvuldigheden in de procedure. Ook blijkt bij veel interlandelijk geadopteerden informatie over hun identiteit en afstamming onvolledig, onjuist of zelfs onmogelijk te achterhalen.

Afbouw van interlandelijke adoptie

Ieder kind dat slachtoffer wordt van misstanden bij interlandelijke adoptie is er één te veel. Deze misstanden zijn helaas niet altijd uit te sluiten. Daarom pleit Defence for Children, samen met andere organisaties, al jaren voor een stop op interlandelijke adoptie. Het belang van het kind zou altijd voorop moeten staan. Met het aannemen van de motie van Van Nispen (SP), laat de Tweede Kamer zien dat zij dit ook willen.

Ondersteuning voor geadopteerden

Geadopteerden die zelf misstanden hebben aangekaart en momenteel in een juridische strijd zijn verwikkeld met de Staat, zoals Patrick Noordoven en Dilani Butink, strijden al jaren voor gerechtigheid. Directeur-bestuurder Mirjam Blaak: “Het is hoopvol dat de meerderheid van de Tweede Kamer kinderrechten erkent door de minister op te roepen om geadopteerden beter te ondersteunen én te stoppen met doorprocederen. Wij vinden dat de overheid verplicht is een actieve rol op zich te nemen om het recht op identiteit van interlandelijk geadopteerden te beschermen en zo nodig te herstellen. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag houdt dit in dat de overheid passende bijstand en bescherming moet bieden daar waar nodig.”

Tot slot vinden we het ook opmerkelijk en een mooie stap vooruit voor kinderrechten dat de Kamer de minister verzoekt om dossiers over binnenlandse adoptie op te nemen in het Nationaal Archief en om zowel geadopteerden als afstandsouders hier toegang toe te geven. Dit juichen wij van harte toe omdat elk kind recht heeft op informatie over zijn afstamming en identiteit. Voor geadopteerde kinderen is informatie over de ontstaansgeschiedenis (genetische afstamming, omstandigheden rondom afstand en adoptie en informatie over de oorspronkelijke familie) van vitaal belang voor het vormen en ontwikkelen van een eigen identiteit en persoonlijkheid. Daarvoor is toegang tot een dergelijk archief voor geadopteerden en afstandsouders essentieel.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Het verhaal achter hervatting interlandelijke adoptie

Het Nederlands Dagblad publiceerde aan de hand van via de Wet open overheid (Woo) opgevraagde documenten het verhaal ach…


Lees meer

Interlandelijke adoptie idealiter terug naar nul, zegt minister

Tijdens het commissiedebat dat vorige week in de Tweede Kamer plaatsvond, zei minister voor Rechtsbescherming Franc Weer…


Lees meer

Geen permanente stop op interlandelijke adoptie, wel stap in goede richting

Vandaag maakt minister voor Rechtsbescherming Weerwind bekend dat het kabinet nog dit jaar het adopteren van kinderen ui…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee