Scroll down

Alternate Text
News banner

Tweede Kamer neemt motie over samenplaatsing broers en zussen unaniem aan

De Tweede Kamer heeft de motie van de SP over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing unaniem aangenomen. In de motie vraagt de Kamer de regering  te onderzoeken hoe het uitgangspunt ‘samenplaatsing, tenzij’ beter geborgd kan worden, mogelijk door dit in de wet vast te leggen. Defence for Children is verheugd met dit nieuws en kijkt uit naar de uitkomsten van het onderzoek.

Bijzondere positie broers en zussen

In de aanloop naar het Algemeen Overleg Personen- en familierecht in de Tweede Kamer op donderdag 24 januari vroeg Defence for Children al aandacht voor de bijzondere positie van broers en zussen bij uithuisplaatsing. Dit hebben we gedaan omdat we signalen krijgen dat broers en zussen lang niet altijd samen geplaatst worden bij uithuisplaatsing.

Standaard toetsmoment

Defence for Children vindt dat bij een ingrijpende gebeurtenis als een uithuisplaatsing standaard moet worden getoetst of het in het belang van de kinderen is om samen geplaatst te worden. Kinderen mogen alleen van elkaar gescheiden worden als dat in het belang van (één van) hen is. Een dergelijk toetsmoment op basis van een ‘samen, tenzij’-beginsel staat nu niet in de wet. Dit is niet in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale wet- en regelgeving.

Praktische belemmeringen

Jeugdzorgprofessionals lopen tegen praktische belemmeringen aan waardoor het ze niet altijd lukt om broers en zussen samen te plaatsen. Zo zijn er te weinig pleeggezinnen en gezinshuizen die broers en zussen samen kunnen opvangen. Naast het versterken van de rechtspositie van broers en zussen is het daarom ook  belangrijk dat de overheid de obstakels in de praktijk zoveel als mogelijk wegneemt.

Hoe nu verder?

De aangenomen motie biedt de mogelijkheid de positie van broers en zussen te versterken. Minister de Jonge (Volksgezondheid Welzijn en Sport) zegde eerder al toe een accurater beeld van de uitvoeringspraktijk te willen schetsen om zo beter inzicht te krijgen in de redenen waarom het samen plaatsen niet altijd lukt. Defence for Children ziet dit als een goede eerste stap en denkt graag mee met concrete vervolgstappen die de positie van broers en zussen daadwerkelijk zullen versterken.

Lees

De motie van de SP
Waarom het belangrijk is dat broers en zussen samengeplaatst worden
Wat een Haagse rechter onlangs besloot over twee broers

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Staat moet leed beperken voor gedupeerde kinderen en ouders in Toeslagenaffaire

Uit cijfers van het CBS blijkt dat bij benadering 1.115 kinderen van ouders die slachtoffer zijn geworden van de Toeslag…


Lees meer

Schotland legt recht op samenplaatsing bij uithuisplaatsing vast in de wet

In juli 2021 legde Schotland wettelijk vast dat broers en zussen het recht hebben op samenplaatsing bij uithuisplaatsing…


Lees meer

Op Nationale Broer en Zus-dag aandacht voor recht op familieleven

Op 30 september is het Nationale Broer en Zus-dag, waarop wordt stilgestaan bij de bijzondere band tussen kinderen uit e…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee