Scroll down

Alternate Text
News banner

Veertien belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden steunen oproep tot adoptiestop

Vandaag debatteert de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid met de minister voor Rechtsbescherming over het door hem voorgestelde ‘(meer) publiekrechtelijk’ interlandelijk adoptiestelsel. Defence for Children, CoMensha en International Child Development Initiatives (ICDI) hebben ten behoeve van dit debat een brief opgesteld. In onze brief roepen we de minister op over te gaan tot een permanente stop op het adopteren van kinderen uit het buitenland. Veertien belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden steunen de brief. Het is voor het eerst dat belangenorganisaties die pleiten voor definitieve stopzetting van interlandelijke adoptie, zich hier gezamenlijk en met zovelen over uitspreken. Tot nu toe werd die stem onvoldoende gehoord. De brief is eveneens ondertekend door zeven wetenschappers en experts die zich inzetten voor de rechten van kinderen en slachtoffers van mensenhandel.

Onze gezamenlijke brief

De minister wil, nadat het adopteren van kinderen uit het buitenland ruim een jaar was opgeschort, interlandelijke adopties hervatten, zij het met ‘extra waarborgen en onder striktere voorwaarden’. Volgens Defence for Children, CoMensha en ICDI is een waterdicht interlandelijk adoptiesysteem echter onmogelijk. Het systeem kan, zoals de commissie-Joustra al aangaf, misstanden niet uitsluiten en draagt bij aan onnodige scheiding van kinderen en ouders. Mede daarom is het systeem niet in overeenstemming met het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarnaast worden de negatieve langetermijngevolgen ervan steeds duidelijker, niet alleen voor uit het buitenland geadopteerde kinderen, maar ook voor de ontwikkeling van jeugdbeschermingssytemen in herkomstlanden.

Alle ondertekenaars van de brief vinden dat het besluit van de minister om de opschorting van adopties uit het buitenland op te heffen, overhaast en onverantwoord is. Dit omdat het adopteren van kinderen uit het buitenland weer mogelijk is terwijl de aangekondigde waarborgen en voorwaarden nog (lang) niet in werking zijn getreden. We vernamen dat het ‘noodzakelijk’ zou zijn om buitenlandse adopties weer toe te staan vanwege het risico op verlies van kennis, ervaring en netwerken van huidige bemiddelaars. Dit mag naar onze mening onder geen enkele voorwaarde voorrang krijgen op het beschermen van kinderen (en geboorteouders) tegen bestaande, reële risico’s op misstanden. Het druist volledig in tegen het, ook volgens de minister, centraal te stellen belang van het kind. Tot slot vestigen we in onze brief de aandacht op het verbeteren van de ondersteuning aan interlandelijk geadopteerden met betrekking tot hun rechtspositie en het herstel van hun identiteit. 

Interlandelijk geadopteerde kinderen krijgen in Nederland kansen die ze anders niet zouden hebben gehad, maar ze verliezen ook veel. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk dat de minister desondanks koste wat kost wil vasthouden aan het systeem van interlandelijke adoptie.

Belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden

Onze brief is medeondertekend door de volgende belangenorganisaties van interlandelijk geadopteerden: Adoptee & Foster Care (algemeen), St. Shapla Community (Bangladesh), Brazil Baby Affair (Brazilië), Chilean Adoptees Worldwide (Chili), Plan Angel (Colombia), Blen-DNA (Ethiopië), Plan Kiskeya (Haïti), DNA India Adoptees (India), MilkboXProject (India), St. Mijn Roots (Indonesië), IBU-Indonesia (Indonesië), Sri Lanka-DNA (Sri Lanka) en Free the Beloved Nepali Daughters.

Experts en wetenschappers

De volgende experts en wetenschappers hebben onze brief ondertekend: Bep van Sloten – van de Munt (internationaal consultant jeugdzorg en jeugdbescherming), dr. Pien Bos (cultureel antropoloog PhD, Universiteit voor Humanistiek), dr. Kristen Cheney (Associate Professor, International Institute of Social Studies), Patrick Noordoven (jurist en belangenbehartiger interlandelijk geadopteerden), Hilbrand Westra (expert interlandelijke adoptie en trauma-ontwikkeling), Will van Sebille (voorzitter Stichting De Nederlandse Afstandsmoeder) en mr. Dewi Deijle (juriste en belangenbehartiger interlandelijk geadopteerden.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Tweede Kamer stemt voor afbouw van interlandelijke adoptie

In een belangrijke stap vooruit voor kinderrechten heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie voor het afbouwen van i…


Lees meer

Het verhaal achter hervatting interlandelijke adoptie

Het Nederlands Dagblad publiceerde aan de hand van via de Wet open overheid (Woo) opgevraagde documenten het verhaal ach…


Lees meer

Interlandelijke adoptie idealiter terug naar nul, zegt minister

Tijdens het commissiedebat dat vorige week in de Tweede Kamer plaatsvond, zei minister voor Rechtsbescherming Franc Weer…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee