Scroll down

Alternate Text
News banner

Twee miljoen extra voor kinderen in armoede door amendement Renkema

Op 8 december 2020 heeft de voltallige Tweede Kamer ingestemd met het amendement van Wim-Jan Renkema van GroenLinks om de landelijke subsidie voor armoede onder kinderen eenmalig te verhogen met 2 miljoen. Het amendement werd mede ingediend namens CU, CDA, VVD, D66, SP, PvdA, 50Plus, DENK en SGP. Volgens de indieners kan dit geld worden ingezet om nieuwe doelgroepen te bereiken, die nog helemaal niet bekend zijn met alle regelingen. Vervolgens kunnen de kinderen die dan in beeld komen, worden geholpen. Alle kinderen kunnen dan meedoen met bijvoorbeeld sport of een verjaardagsfeestje. Renkema: “Kinderarmoede is vaak niet zichtbaar voor de buitenwereld. Je ziet het niet, maar het is er wel. Het is een drama voor de kinderen, die zich beperkt voelen en buitengesloten. En het kan impact hebben op het hele verdere leven.”

Het recht op een toereikende levenstandaard

Defence for Children is verheugd dat GroenLinks het voortouw heeft genomen en meerdere politieke partijen heeft gemobiliseerd om preventieve maatregelen te treffen door extra financiële middelen beschikbaar te maken. Regeren is immers vooruitzien. Daarbij heeft GroenLinks terecht opgemerkt dat vele kinderen nog niet in beeld zijn bij de overheid. Dit heeft gevolgen voor het bereik van de beschikbare voorzieningen. Defence for Children vindt het daarom goed dat ook wordt ingezet op het in beeld brengen van nieuwe doelgroepen. Kinderen hebben volgens het VN-Kinderrechtenverdrag immers recht op een toereikende levensstandaard en op sociale voorzieningen, zeker ook in tijden van economische crisis.

De coronacrisis als katalysator van armoede

De indieners houden rekening met een stijging van het aantal kinderen in armoede door de coronacrisis. Volgens hen is dit onvermijdelijk en zij vinden het belangrijk dat kinderen zo weinig mogelijk hoeven te merken van een leven in armoede. De afgelopen jaren is het aantal kinderen in armoede nauwelijks gedaald. Zo groeien nog steeds ruim een kwart miljoen kinderen op in armoede (bron: CBS). Defence for Children vindt het onverteerbaar dat het Nederland niet lukt om het aantal kinderen in armoede flink terug te dringen. Nederland heeft zich verbonden aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties waarbij is afgesproken dat in 2030 het aantal kinderen in armoede gehalveerd moet zijn. Gelet op het resultaat van het afgelopen decennium en de vooruitzichten na de coronacrisis, baart het Defence for Children zorgen dat we nog niet eens in de buurt van die doelstelling zijn gekomen en is de noodzaak om een effectieve aanpak te creëren belangrijker dan ooit.

Structurele oplossingen in de komende kabinetsperiode

Hoewel deze eenmalige kapitaalinjectie een mooie stap is om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, zal het niet de fundamentele oorzaken van de problematiek oplossen. Renkema erkent de noodzaak verder te kijken: “Ik ben ontzettend blij dat er dankzij mijn breed gesteunde voorstel extra geld is vrijgemaakt voor kinderen in armoede. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Armoede onder kinderen gaat uiteindelijk over de inkomenspositie van de ouders. En die wil GroenLinks op allerlei punten verbeteren. In onze plannen verhogen we het minimumloon en de bijstand. Ook pleiten we voor een andere inrichting van de belastingen, zodat mensen met lagere inkomens aan het einde van de maand meer overhouden. Geen enkel kind hoort op te groeien in armoede. Dat is ons doel.” Defence for Children spoort de Kamerleden aan om zich de komende regeringsperiode actief te blijven inzetten voor het verminderen van armoede onder kinderen.

Tweede Kamerverkiezingen

Dit is artikel in de serie kinderrechtenkampioenen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer uit te lichten. Welke motie heeft kinderrechten in Nederland versterkt? Hoe kijkt het Kamerlid dat de motie indiende terug op de motie en hoe naar de toekomst?

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Tweede Kamer betekent nieuwe kans voor kinderrechten

Vandaag hervat de Tweede Kamer haar werkzaamheden in de nieuwe samenstelling. Met de aanstelling van 67 nieuwe Kamerlede…


Lees meer

Paul van Meenen van D66 wil inclusief onderwijs voor ieder kind

Op 4 juli 2019 vraagt Kamerlid Paul van Meenen van D66 in een motie aan de regering om een brede coalitie te bouwen van …


Lees meer

Kinderrechtenkampioenen verkiezingen 2021

Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer u…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee