Scroll down

Alternate Text
News banner

SP zet zich in voor samenplaatsing broers en zussen bij uithuisplaatsing

Op 1 december 2020 heeft de Tweede Kamer de motie van Henk van Gerven (SP) en mede-indiener Lisa Westerveld (GroenLinks) aangenomen over de samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing. In de motie vraagt de Kamer de regering om een wetswijziging voor te bereiden om te zorgen voor een wettelijke verankering zodat broers en zussen bij een uithuisplaatsing zoveel mogelijk bij elkaar kunnen blijven. In 2019 woonden 23.272 jeugdigen voor een periode bij pleegouders (Factsheet Pleegzorg 2019). Van Gerven: “Ik ben erg geraakt dat het geen vanzelfsprekendheid is om broers en zussen samen te plaatsen en heb daarom een motie ingediend. Als broers en zussen uit huis geplaatst worden, kunnen ze juist veel aan elkaar hebben. Maar in 50% van de gevallen worden broertjes en zusjes bij elkaar geplaatst, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut. Dat is onacceptabel laag. Het is al moeilijk genoeg om uit huis geplaatst te moeten worden, laat staan als broers en zussen naar verschillende plekken gaan. De veiligheid en geborgenheid van familieleden die in dezelfde situatie zitten, kan erg kan helpen.”

Bescherming gezinsleven

Van Gerven vervolgt: “het is een recht dat een kind bescherming krijgt in zijn/haar familie en gezinsleven. Hier mag enkel onder strikte voorwaarden inbreuk op gemaakt worden. Daarbij is het scheiden van broertjes en zusjes bij uithuisplaatsing in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De motie is aangenomen, maar hoe het staat met de uitvoering is nog onbekend. We gaan daar als SP zeker navraag naar doen. De SP blijft dit net zolang aankaarten, totdat het goed en in de wet is geregeld.” Defence for Children juicht de motie toe. Bij een ingrijpende gebeurtenis als een uithuisplaatsing zou standaard moet worden getoetst of het in het belang is van de broers en zussen om samen geplaatst te worden. Kinderen mogen alleen van elkaar gescheiden worden als dat in het belang van (één van) hen is. Een dergelijk toetsmoment op basis van een ‘samen, tenzij’-beginsel staat nu niet in de wet”, aldus de kinderrechtenorganisatie. Uit een juridische analyse van Defence for Children blijkt dat het ontbreken van een wettelijke verankering een hiaat in onze wetgeving betreft.

Broertjes en zusjes bij elkaar houden

Wanneer hij nadenkt over de toekomst, zegt van Gerven: “De norm wordt dat broertjes en zusjes bij elkaar worden geplaatst. Er kunnen ongetwijfeld situaties zijn dat dit niet wenselijk is, maar over het algemeen is het beter als familie zo veel mogelijk bij elkaar wordt gehouden. Het liefst voorkomen we uithuisplaatsingen, maar dat kan niet altijd. Het is van groot belang dat er geïnvesteerd wordt in de jeugdzorg en dat gemeenten voldoende geld krijgen om deze zorg goed te kunnen regelen, dit hebben we ook in ons verkiezingsprogramma staan.” De kinderrechtenorganisatie hoopt dat het recht van broers en zussen spoedig verankerd is in nationaal recht. Daarnaast zullen de praktische belemmeringen aangepakt moeten worden, zoals het tekort aan pleeggezinnen. Ook hier ligt een taak voor de Nederlandse staat.

Tweede Kamerverkiezingen

Dit is de eerste in de serie kinderrechtenkampioenen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer uit te lichten. Welke motie heeft kinderrechten in Nederland versterkt? Hoe kijkt het Kamerlid dat de motie indiende terug op de motie en hoe naar de toekomst?

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Tweede Kamer betekent nieuwe kans voor kinderrechten

Vandaag hervat de Tweede Kamer haar werkzaamheden in de nieuwe samenstelling. Met de aanstelling van 67 nieuwe Kamerlede…


Lees meer

Paul van Meenen van D66 wil inclusief onderwijs voor ieder kind

Op 4 juli 2019 vraagt Kamerlid Paul van Meenen van D66 in een motie aan de regering om een brede coalitie te bouwen van …


Lees meer

Kinderrechtenkampioenen verkiezingen 2021

Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer u…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee