Scroll down

Alternate Text
News banner

Jongeren moeten volgens de Partij voor de Dieren mee kunnen praten over hun toekomst

Op 5 februari 2019 dienden Esther Ouwehand en mede-ondertekenaar Lammert van Raan, beiden van de Partij voor de Dieren (PvdD), een motie in bij de Tweede Kamer over inspreekrecht voor jongeren onder de achttien jaar. In de motie stelt PvdD dat deze groep inspreekrecht moet hebben bij onderwerpen die voor hen directe, langdurige en zwaarwegende gevolgen hebben, zoals het klimaatbeleid. De motie heeft het helaas niet gered, maar wel is, zegt Van Raan, “door de motie het besef gegroeid dat de belangen van jongeren serieus genomen moeten worden.”

Het recht op participatie

Dat de stem van kinderen serieus genomen moeten worden, staat ook in artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag. In het Verdrag is bepaald dat kinderen en jongeren onder de achttien jaar het recht hebben om hun mening te geven over álle zaken die hen aangaan. Dat wordt ook wel het recht op participatie genoemd. De stem van kinderen en jongeren is cruciaal om te kunnen bepalen wat in hun belang is, zowel op collectief niveau als in individuele trajecten. Daarom dienen ze de mogelijkheid te krijgen om zich uit te spreken. De overheid heeft daarin een belangrijke taak en hoort de mening van kinderen en jongeren serieus te nemen. Zij dient hen te betrekken bij het ontwikkelen van beleid, zeker daar waar het gaat om beleid dat toekomstige generaties betreft, zoals klimaatbeleid. Dat onderschrijft Van Raan: “De klimaatcrisis brengt de toekomst van jongeren direct in gevaar. Het is nu tijd voor daden, een crisisaanpak is nodig.”

Verlaging stemgerechtigde leeftijd

Omdat de PvdD grote waarde hecht aan de belangen van jongeren en toekomstige generaties, wil de partij dat jongeren de mogelijkheid krijgen om zich onder andere over het klimaat uit te spreken. De Tweede Kamer kent tot op heden geen inspreekrecht, zoals bijvoorbeeld bij gemeenteraden wel gebruikelijk en in een aantal gevallen zelfs wettelijk verplicht is, aldus de motie. Daarnaast hebben jongeren onder de achttien jaar bij verkiezingen geen stemrecht, terwijl de politiek wel belangrijke beslissingen neemt over hun toekomst. Van Raan zegt daarover: “Dat betekent dat zij niets te zeggen hebben over politieke besluiten die hen direct aangaan. Wij zijn daarom ook groot voorstander van een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar zestien jaar.”

De wens de stemgerechtigde leeftijd te verlagen naar zestien jaar staat ook in de verkiezingsprogramma’s van D66, PvdA en GroenLinks. Defence for Children is enthousiast over de toenemende aandacht voor het recht van kinderen op participatie en onderzoekt samen met andere kinderrechtenorganisaties de verlaging van de stemgerechtigde leeftijd bezien vanuit het kinderrechtenperspectief. Daarbij wijst Defence for Children erop dat kinderen voldoende toegerust moeten zijn om daadwekelijk te kunnen participeren. Het is de taak van de overheid te zorgen voor meer kinderrechteneducatie en beter burgerschapsonderwijs.

Tweede Kamerverkiezingen

Dit is de tweede winnaar in de serie kinderrechtenkampioenen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer uit te lichten. Welke motie heeft kinderrechten in Nederland versterkt? Hoe kijkt het Kamerlid dat de motie indiende terug op de motie en hoe naar de toekomst?

Meer informatie:

 

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Tweede Kamer betekent nieuwe kans voor kinderrechten

Vandaag hervat de Tweede Kamer haar werkzaamheden in de nieuwe samenstelling. Met de aanstelling van 67 nieuwe Kamerlede…


Lees meer

Paul van Meenen van D66 wil inclusief onderwijs voor ieder kind

Op 4 juli 2019 vraagt Kamerlid Paul van Meenen van D66 in een motie aan de regering om een brede coalitie te bouwen van …


Lees meer

Kinderrechtenkampioenen verkiezingen 2021

Defence for Children blikt terug op de afgelopen regeerperiode door steeds een motie van een partij in de Tweede Kamer u…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee