Scroll down

Alternate Text
Blog banner

Eindelijk aandacht voor de speciale rechten van broers en zussen

Marit Buddenbaum
Winnaar Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2018

In december heb ik de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2018 gewonnen met mijn scriptie ‘The Rights of Siblings under International Children’s Rights Law’. Wat een eer! Maar bovenal, wat een goede publiciteit voor dit onderwerp. Broers en zussen hebben namelijk net als alle kinderen rechten, maar in de praktijk vaak niet ten opzichte van elkaar.  Dit bevestigde minister Dekker tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 24 januari jl. De uithuisplaatsing van kinderen leidt er namelijk vaak toe dat broers en zussen van elkaar gescheiden worden. Op de vraag van lid Van Nispen (SP) of er een ‘samen tenzij’-beginsel verankerd wordt in de wet, antwoordde hij: “Samenplaatsing is een uitgangspunt. Waar we in de praktijk tegenaanlopen is een tekort aan pleegouders.”

ReMoved

Natuurlijk, broers en zussen bij elkaar houden is het streven voor veel ouders en instanties, maar het is dus niet verboden om ze te scheiden. In mijn afstudeeronderzoek zocht ik uit of internationale kinderrechten, broers en zussen beschermen. Tijdens een van mijn eerste vakken keken we naar de video ReMoved. Dit maakte veel indruk op mij. De kinderen in deze video zijn uit elkaar gehaald en snappen niet goed waarom. De onmisbare steun die broers en zussen elkaar bieden is zo overtuigend in beeld gebracht dat ik bijna niet kon geloven dat de scheiding van broers en zussen een veel voorkomend probleem is – ook in Nederland. 

ReMoved

De onmisbare steun die broers en zussen elkaar bieden is zo overtuigend dat scheiding van broertjes en zusjes onbegrijpelijk is. Bekijk de video Removed, die Marit ook tijdens haar studie keek.

Kinderrechtenrechtenverdrag

Bij uithuisplaatsing, (v)echtscheidingen en internationale kinderontvoeringen door ouders, en in migratiezaken worden kinderen meer dan eens van elkaar gescheiden, soms zelfs zonder mogelijkheid tot contact met elkaar. Maar als je het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) er goed op naslaat, en de UN Guidelines for the Alternative Care of Children en de General Comments en Concluding Observations van het VN-Kinderrechtencomité erbij haalt, blijkt duidelijk: Broers en zussen mogen niet gescheiden worden als dat niet in hun belang is!

Uitspraak van de Inter-American Court of Human Rights

In maart is het precies een jaar geleden dat de Inter-American Court of Human Rights een belangrijke uitspraak heeft gedaan omtrent het permanent uit elkaar halen van twee halfbroertjes in Guatemala. Toen zij afzonderlijk uithuisgeplaatst werden op de leeftijden van 8-jaar en 2-jaar, heeft de Staat hen internationaal ter adoptie geplaatst in aparte gezinnen. Achttien jaar later heeft de oudste broer hiervoor de Staat aangeklaagd, én deze zaak gewonnen!

Situatie in Nederland

In Nederland komt er ook steeds meer aandacht voor de speciale band tussen broers en zussen die uithuisgeplaatst moeten worden. Er is sprake van een praktisch obstakel om hen bij elkaar te plaatsen of zelfs contact tussen hen te onderhouden: een tekort aan pleegouders. Maar naar mijn mening komt dat vooral omdat samenplaatsen geen wettelijke vereiste is en niet genoeg professionals en pleeggezinnen zich bewust zijn van het probleem en de negatieve gevolgen voor de gescheiden kinderen! Ik raad dan ook iedereen aan om zich in te lezen op het belang van samenplaatsing en contact tussen broers en zussen, en de rechten van deze kinderen serieus te nemen. 

Meer informatie

Lees de scriptie van Marit
Lees meer over de jaarlijkse Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs
Lees wat Defence for Children voor broers en zussen doet
Lees het verslag van het Algemeen Overleg

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee