Scroll down

Alternate Text
Blog banner

Mogelijkheden meiden in Noord-Ghana toegenomen

Ellen Embags

Programmacoördinator Meisjesrechten

Lokale structuren ondersteunen meisjes in Upper West Ghana

Na vijf jaar komt het Girls Advocacy Alliance (GAA) programma deze maand ten einde. Vijf jaar hebben wij ons met onze consortiumcollega’s van Plan International Nederland en Terre des Hommes ingezet in Afrika en Azië voor de naleving en waarborging van de rechten van meisjes en jonge vrouwen. In die vijf jaar hebben wij als Defence for Children - ECPAT Nederland nauw samengewerkt met onze Defence for Children en ECPAT collega’s in vier programmalanden, op regionaal niveau in Afrika en Azië en op internationaal niveau. Het einde van GAA betekent dat onze programmatische samenwerking met sommige collega’s helaas afloopt. Dit is het geval met collega organisatie Centre for the Promotion of Democratic Governance (CENPRODEG) in Noordwest Ghana. Het geweldige werk van deze collega’s in de afgelopen vijf jaar heeft echt het verschil gemaakt voor de naleving van meisjesrechten.

Upper West regio in Ghana

Het VN-Kinderrechtenverdrag waarborgt het recht van elk kind op onderwijs, ongeacht sekse. Het Afrikaans Handvest aangaande de Rechten en het Welzijn van het Kind verbiedt het verloven en huwen van kinderen. Beide conventies zijn door Ghana geratificeerd en toch is onderwijs van meisjes niet vanzelfsprekend en komen kindhuwelijken in Noord Ghana nog veel voor. 35% Van de meisjes in de Noordelijke Upper West regio trouwt voor hun 18e levensjaar wat de regio tweede maakt in Ghana qua hoogst aantal kindhuwelijken. Veel meisjes worden (onder andere wanneer zij trouwen) vroegtijdig van school gehaald of gaan nooit naar school, omdat in het gezin voorrang wordt gegeven aan het onderwijzen van zoons. CENPRODEG is de organisaties met wie we tijdens GAA hebben samengewerkt voor de implementatie van het programma in Upper West om dit soort structuren te doorbreken. Zij zijn verbonden met het wereldwijde ECPAT International netwerk waar ook Defence for Children-ECPAT Nederland lid van is. CENPRODEG werkt, ook voor GAA, in en om Wa – de provincie hoofdstad .

CENPRODEG, voorvechter van meisjesrechten

In het GAA-programma heeft CENPRODEG gewerkt aan het terugdringen van kindhuwelijken, (seksueel) geweld tegen meisjes en tienerzwangerschappen, alsmede het bevorderen van onderwijs voor meisjes, in tien gemeenschappen rond de stad Wa en op provinciaal niveau. In de gemeenschappen hebben zij kinderbeschermingscomités, Community Child Protection Committees (CCPCs), opgezet bestaande uit jonge vrouwen, mannen en traditionele leiders. Deze CCPCs monitoren de gemeenschap en sporen aan om de veiligheid van meisjes te waarborgen, kindhuwelijken tegen te gaan en onderwijs voor meisjes te garanderen. CENPRODEG heeft deze CCPCs op regionaal niveau met elkaar verbonden en met CCPCs uit andere gemeenschappen. Zo zijn op scholen meisjes- en jongensclubs opgericht waar traditioneel soms moeilijke onderwerpen als meisjesrechten en gendergelijkheid op een veilige manier worden besproken. In deze clubs spelen Queenmothers, vrouwelijke traditionele leiders, een invloedrijke rol. Daarnaast zijn er blijvende strategische connecties gelegd met regionale politieke leiders, die hierdoor publieke voorstanders zijn geworden van meisjesrechten en zich uitspreken tegen kindhuwelijken.

Veldbezoek aan Wa en omstreken

Begin dit jaar had ik samen met collega Linda Barry het genoegen om CENPRODEG te bezoeken en hun werk in en om Wa met eigen ogen te aanschouwen. Ik was zeer onder de indruk van de mate waarin de thema’s van ons GAA-programma worden uitgedragen door alle belanghebbenden waarmee CENPRODEG in de afgelopen vijf jaar heeft gewerkt. Queenmothers, Chiefs, dorpsoudsten, Assembly leden, jonge mannen, en meisjes en jonge vrouwen zelf die zich in ‘community durbars’ (bijeenkomsten onder de grootste boom van het dorp) openlijk uitspreken voor scholing van meisjes, tegen kindhuwelijken en tegen (seksueel) geweld tegen meisjes. Het meeste indruk op mij maakte misschien wel het gesprek dat ik had met een groep moeders in één van de dorpen. Veel van hen vertelden dat zij zelf op 13 of 15-jarige leeftijd zijn getrouwd en kort daarna moeder zijn geworden en dat zij er nu alles aan doen om hun dochters naar school te laten gaan en pas als volwassen vrouw te laten trouwen. Ook veel indruk maakte het bijwonen van één van de ‘girls clubs’ op een school: een klaslokaal vol tienermeiden met uitdagend sprankelende ogen, eerst verlegen naar mij toe, maar uiteindelijk bespraken zij hun dromen voor later met ons. Eén wilde professioneel voetballer worden, veel andere dokter en weer een ander piloot. De mogelijkheden van deze meiden staat in schril contrast met die van veel van hun moeder en een programma als GAA heeft hieraan mogen bijdragen. Dat vind ik fantastisch!

Blijvende resultaten

Ondanks dat het ontzettend jammer is dat we in het nieuwe programma niet kunnen blijven samenwerken met CENPRODEG, ben ik hoopvol voor de toekomst in en om Wa. De Queenmothers zijn sterke, blijvende voorvechters van meisjesrechten. De Chiefs van alle 10 GAA gemeenschappen hebben dit laatste programmajaar vol trots de regionale onderscheiding ‘kindhuwelijk-vrije gemeenschap’ ontvangen en zijn toegewijd dit zo te houden. De CCPCs willen hun monitorende rol voortzetten. En veel moeders blijven gefocust op die betere kansen in de toekomst van hun dochters. Defence for Children zal met CENPRODEG in contact blijven en hun blijven ondersteunen waar dat mogelijk is om deze mooie resultaten (en meer) zoveel mogelijk te waarborgen.

De Girls Advocacy Alliance

Het GAA-programma is een vijfjarig strategisch samenwerkingsverband tussen Plan International Nederland, Terre des Hommes en Defence for Children – ECPAT Nederland met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, lopend van 2016 tot en met 2020. Het programma richt zich op het tegengaan van geweld tegen, en economische uitsluiting van, meisjes en jonge vrouwen. GAA is uitgevoerd in tien landen in Afrika en Azië, op regionaal niveau en internationaal niveau. Ghana was één van de programmalanden, waar ook Defence for Children-ECPAT Nederland het GAA-programma implementeerde. 31 december 2020 komt het GAA-programma ten einde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee