Scroll down

Alternate Text

Terminologie om discriminatie en polarisatie – rondom migratie – te voorkomen

Migratie is van alle tijden en plaatsen, en ook in die context doen woorden ertoe. Dat geldt zeker voor kinderen (van ouders) die naar Nederland zijn gekomen in de hoop op een veiligere of betere toekomst. Zij zijn in de eerste plaats kind en horen daarom ook letterlijk voorop te worden gezet. Zo bevelen we aan daar waar dat in het dagelijks taalgebruik nodig is, te spreken of te schrijven over een kind in de asielprocedure, een kind dat is gevlucht, een kind met een migratieverleden.

Het afgelopen jaar sprak Defence for Children met kinderen en jongeren met en zonder verblijfsrecht over termen in het kader van migratie. Zij vertelden ons dat ze sommige woorden die in de samenleving worden gebruikt, zoals asielkind of gelukszoeker, als kwetsend ervaren. Bovendien trekken ze zich de talloze berichten aan waarin ze worden neergezet als een bedreiging en een probleem, of waardoor ze zich buitengesloten voelen.

Gids

Met de gids wil Defence for Children negatieve framing verminderen en discriminatie en polarisatie van kinderen in migratie aanpakken. Daarnaast merken we dat bepaalde termen onduidelijk zijn en/of verkeerd worden gebruikt. Negatieve framing en verkeerde informatie hebben een negatieve invloed op de betrokkenheid van zowel het publiek als professionals bij deze kinderen. Het leidt tot (een verhoogd risico op) schendingen van kinderrechten. Hoewel er daarbij vaak geen sprake is van onwil, hebben vooroordelen en misvattingen wel degelijk invloed op kinderen in migratie.

Rode, oranje en groene labels maken duidelijk of een woord in het dagelijks taalgebruik ongewenst, minder gewenst of neutraal is. Daarbij geldt dat minder gewenste woorden (oranje) eventueel kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld omwille van de bondigheid, mits ze in de tekst goed worden uitgelegd met behulp van een genoemd alternatief. 

Levend document

We presenteren de gids nadrukkelijk als een ‘levend document’; onze taal is immers altijd in beweging en we staan open voor aanpassingen en aanvullingen. Waar het ons om gaat, is dat woorden gevolgen hebben, zeker in geval van kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Kies je woorden daarom bewust.

BEKIJK DE GIDS

Bekijk de video!

Voor de video hebben we samengewerkt met Greta, Juri, Ruzanna en Sofi. Zij hebben een migratie-achtergrond en delen hun eigen ervaring over het gebruik van woorden.

Geen ‘echte kinderen’

Voor de plaatjes op deze pagina en in onze communicatie over deze gids is gebruik gemaakt van afbeeldingen die gemaakt zijn door middel van artificiële intelligentie. Dit betekent dat een computeralgoritme is gebruikt om het beeld te maken. Het betekent ook dat de kinderen op de foto’s geen echte kinderen zijn. Hier hebben we doelbewust voor gekozen: zo hoeven we geen stempels te plakken op kinderen die hier last van kunnen hebben, nu of in de toekomst.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee