Scroll down

Alternate Text

Zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De uitdaging

Alleenstaande minderjarigen zijn extra kwetsbaar aangezien zij zonder hun ouders buiten hun land van herkomst zijn. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben zij recht op extra bescherming. In veel Europese lidstaten ontbreekt echter een formeel en uniform proces waarbinnen gezocht wordt naar een duurzame oplossing voor deze kinderen. Het gaat hierbij om een lange termijn oplossing die zo vroeg mogelijk wordt vastgesteld, met de mogelijkheid tot herziening voor zowel het kind zelf als het verantwoordelijke land. Het belang van het kind staat bij deze aanpak centraal, er wordt dan ook rekening gehouden met familieomstandigheden,  achtergrond, nationaliteit, religie en cultuur, veiligheid en de risico’s met betrekking tot mensenhandel.

Onder het groeiende aantal vluchtelingen dat in Nederland in de opvang verblijft, bevinden zich in 2016 in totaal 2.830 alleenstaande minderjarigen: kinderen die zonder hun ouders of verzorger uit hun land van herkomst zijn gevlucht. In 2016 zijn al meer dan 30.000 kinderen zonder hun ouders naar Europa gekomen om asiel aan te vragen.

De looptijd van dit project is van mei 2014 tot en met december 2015.

Wat doen we?

In het project ‘Durable Solutions for Separated Children in Europe’, dat geleid is door de Irish Refugee Council, heeft Defence for Children samen met partners in Ierland, België, Duitsland, Malta, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk  onderzocht in hoeverre er in naar duurzame oplossingen voor alleenstaande minderjarigen wordt gezocht. Een toekomstgerichte oplossing kan gevonden worden in het land van aankomst, een derde land of in het land van herkomst. Defence for Children heeft het onderzoek in Nederland uitgevoerd en heeft de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  • Hoe ziet de wet- en regelgeving op het gebied van duurzame oplossingen en alleenstaande minderjarigen er op nationaal en Europees niveau uit?
  • Wat verstaan alleenstaande minderjarigen zelf onder een duurzame oplossing?
  • Stellen professionals, bijvoorbeeld rechters, voogden, advocaten, de IND, die met alleenstaande minderjarigen werken duurzame oplossingen vast en zo ja, op welke manier?

Resultaten

Met ‘Durable Solutions for Separated Children in Europe’ levert Defence for Children een bijdrage aan de rechtspositie van alleenstaande minderjarigen door middel van het verrichten van onderzoek, het doen van aanbevelingen en het vragen van aandacht voor het gebrek aan duurzame oplossingen voor alleenstaande minderjarigen.

In Nederland zorgen wij ervoor:

  • dat er een landenrapport is met aanbevelingen over hoe de rechtspositie van alleenstaande minderjarigen verbeterd kan worden;
  • dat de relevante partijen in de justitiële keten, zoals medewerkers van de politie en het Openbaar Ministerie, maar ook advocaten, rechters en tolken worden geïnformeerd over gebrek van een uniform en formeel proces waarbinnen naar oplossingen voor alleenstaande minderjarigen wordt gezocht.

In Europa hebben wij er samen met onze partners voor gezorgd:

  • dat de landenrapporten en de gedane aanbevelingen op overzichtelijke wijze worden samengebracht in een internationaal rapport en dat de best practices, maar ook de knelpunten, gedeeld worden.
  • dat er een toolkit is ontwikkeld die voorziet in een checklist voor de verantwoordelijke professionals voor het vaststellen, implementeren en beoordelen van duurzame oplossingen voor deze jongeren.

Het internationale rapport en de toolkit zijn gepresenteerd in het Europees Parlement in Brussel.

Impact

Er wordt in de lidstaten van de Europese Unie een formeel en uniform proces tot stand gebracht waarbinnen naar duurzame oplossingen voor alleenstaande minderjarigen wordt gezocht.

Samenwerking

Leidend: Ierland: Irish Refugee Council, Social Work Team for Separated Children of the Child and Family Agency and Department of Applied Social Science of University College Dublin. Europese partners: Greek Council for Refugees, The Children’s Society uit het Verenigd Koninkrijk, Hope for Children UNCRC Policy Centre uit Cyprus, Defence for Children Nederland, The People for Change Foundation uit Malta, Service Droit de Jeunes uit België, Bundesfachverband Unbegleitete Minderjahrige Fluchtlinge uit Duitland en the Human Rights League uit Slowakije. In samenwerking met: Separated Children in Europe Programme, waar Defence for Children Nederland coördinator van is.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Ahmed, 15 jaar

Ahmed is zonder zijn ouders uit Afghanistan gevlucht omdat hij voor de Taliban moest vechten. Zijn asielaanvraag wordt afgewezen en Ahmed moet terugkeren naar een klein dorpje waar hij niet naar school kan en waar hij het gevaar loopt door de Taliban geronseld te worden. Bij de afwijzing van zijn aanvraag is niet naar de belangen van Ahmed gekeken en er is niet onderzocht  of terugkeer als een duurzame oplossing kan worden beschouwd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Jantine Walst
Telefoon: 071 5160980

Stuur een e-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee