Scroll down

Alternate Text

Verminderen seksueel geweld tegen kinderen

De uitdaging

Kinderprostitutie en kindersekstoerisme komen in veel landen voor; landen waar geweld tegen meisjes en jonge vrouwen een groot probleem is en landen waar institutioneel of traditioneel geweld tegen kinderen nog veel voorkomt. Na het succesvolle programma: Reducing Violence Against Children 2014-2015, is er een vervolgprogramma gestart. Met het vervolgprogramma is er voornamelijk ingezet op het ondersteunen, versterken en het verder uitbouwen van bestaande initiatieven met onze buitenlandse partners om zo de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen een stevige basis te geven. Samenwerkende partners kunnen door het programma campagnes initiëren en ketenpartners in de bescherming van kinderen bij elkaar brengen. De samenwerking versterkt de kennis en expertise en vergroot als het gaat om het versterken van maatschappelijke netwerken. Directe hulp aan minderjarige slachtoffers van seksueel geweld is hierbij een structureel onderdeel van het programma. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het versterken van de rol van de toerismesector in het voorkomen van kinderprostitutie en kindersekstoerisme.

Met het programma Reducing Sexual Violence Against Children worden er kind- en jongerenslachtoffers van kinderprostitutie, kindersekstoerisme, institutioneel geweld, traditioneel geweld en andere vormen van seksueel geweld bereikt over 25 landen. Het initiatief van het programma kwam vanuit Defence for Children-ECPAT. Daarna is dit opgeschaald voor het vervolgprogramma door de samenwerking met Plan Nederland, Terre des Hommes en Free a Girl. De programmaperiode was van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.

Wat doen we?

Het programma bestaat voor een belangrijk deel uit:

  • Het ondersteunen, versterken en verder uitbouwen van bestaande initiatieven van onze buitenlandse partners, om zo de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen een stevige basis te geven. Het beoogt een versterkte belangenbehartiging op lokaal, nationaal en internationaal niveau, gevoed door de informatie, ervaringen en kennis opgedaan door de activiteiten binnen dit programma.
  • Het mobiliseren en verstevigen van jongerenclubs, hen betrekken bij het programma en hen te versterken in het opkomen voor hun rechten.
  • Het uitvoeren van een Global Study on Child Sex Tourism onder leiding van ECPAT International. Deze uitgebreide studie, waaraan tevens twaalf partnerorganisaties bijdragen door middel van regionaal onderzoek, is nodig om goed inzicht te krijgen in de verschillende vormen van seksueel geweld tegen kinderen in relatie tot toerisme en reizen en de nieuwe ontwikkelingen hierbij in de verschillende landen. De stem van slachtoffers zelf zal worden weergeven in het onderzoek.
  • Per land en regio zullen specifieke accenten in het programma uitgewerkt worden, gerelateerd aan de problematiek in het betreffende gebied. Zo zijn er drie groepen landen te onderscheiden: landen waar met name kinderprostitutie en kindersekstoerisme aanwezig zijn, landen waar geweld tegen meisjes en jonge vrouwen een groot probleem is en landen waar institutioneel geweld of traditioneel geweld tegen kinderen nog veel voorkomt.

Resultaten

De resultaten van het programma staan in het evaluatierapport, een aantal zijn onderstaand uitgelicht.

  • Door het vervolgprogramma van Reducing Sexual Violence Against Children zijn er meer dan 12 miljoen mensen wereldwijd bewust gemaakt van de problemen rondom seksueel geweld tegen kinderen.
  • Directe sociaaljuridische, medische en psychologische services en trainingen zijn verleend aan meer dan 7.000 kind- en jeugdslachtoffers van seksueel geweld.
  • Door het programma kunnen de organisaties campagnes organiseren, ketenpartners in de bescherming van kinderen bij elkaar brengen, de samenwerking verbeteren/versterken, hun kennis en expertise vergroten, maatschappelijke netwerken versterken en directe hulp verlenen aan minderjarige slachtoffers van geweld.

Impact

Het programma maakt mensen bewust van de problemen rondom seksueel geweld tegen kinderen. Ook worden kind- en jeugdslachtoffers van seksueel geweld geholpen door middel van het verlenen van direct sociaal juridische, medische/psychologische services en trainingen. Daarnaast zijn jongerenclubs gemobiliseerd en verstevigd en worden betrokken bij het programma, zodat zij worden versterkt in het opkomen voor hun rechten.

Samenwerking

Het initiatief van het programma kwam vanuit Defence for Children-ECPAT. Daarna is dit opgeschaald voor het vervolgprogramma door de samenwerking met Plan Nederland, Terre des Hommes en Free a Girl.

Financiering

Na de succesvolle implementatie van het Reducing Violence Against Children Programma steunt het ministerie van Buitenlandse Zaken nu het vervolgprogramma om wereldwijd seksueel geweld tegen kinderen terug te dringen.

Anita, 13 jaar

"Ik dacht altijd dat, omdat ik een meisje ben, ik geen recht had om er tegen in te gaan wanneer jongens en mannen zich slecht gedragen tegenover mij. Maar nu ik hier meer informatie over heb, weet ik wat voor rechten ik heb. Het recht om mij altijd veilig te voelen. Ik kan voor mijzelf opkomen en mijzelf beschermen wanneer iemand mij probeert  te misbruiken. Mijn lichaam is van mij en ik heb het recht om het te beschermen." (Anita is een gefingeerde naam)

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Theo Noten
Telefoon: 071 5160980

Stuur een e-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee