Scroll down

Alternate Text

Veilige haven voor kinderen

Kinderen op de vlucht in Europa

Kinderen op de vlucht worden onvoldoende beschermd in Europa. Kinderen die vluchten voor bijvoorbeeld oorlogen in Syrië, Irak en Afghanistan leven onder erbarmelijke omstandigheden in Griekenland en Italië. Ze komen moeilijk aan voedsel, water, onderdak en gezondheidszorg. Dit maakt hen extreem kwetsbaar en afhankelijk van hulp. Seksueel misbruik is aan de orde van de dag, zeker op plekken waar veel migranten samen zijn: parken, trein- en busstations en langs de weg. Deze situatie is schrijnend voor kinderen en het is een schending van hun rechten.

Wanneer kinderen in een verblijfsrechtelijke procedure terecht komen, dan wordt er vaak niet naar hun eigen asielgronden of kinderrechten gekeken. Juridische ondersteuning is amper beschikbaar. In Europa zijn kinderen op de vlucht zeer kwetsbaar.

Defence for Children ondersteunt deze kinderen en heeft de ambitie om in alle Europese landen en een Kinderrechtenheldesk op te zetten, gericht op kinderen op de vlucht.

Het werk van de kinderrechtenhelpdesk

De Kinderrechtenhelpdesk in Europese landen is geïnspireerd op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children in Nederland. Deze helpdesk voorziet kinderen, ouders en professionals van individuele juridische ondersteuning. De juridisch adviseurs die op de Kinderrechtenhelpdesk werken, komen meteen in actie wanneer de rechten van een kind worden geschonden of wanneer er een kans is op schending plaatsvindt: ze geven juridisch advies en informatie via de telefoon of email en verschaffen juridische ondersteuning door het schrijven van kinderrechtenrapportages in individuele gevallen. Zo’n rapportage kan worden gebruikt door de advocaat die een kind bijstaat in de asiel- en migratieprocedure. Op nationaal niveau beïnvloeden kinderrechtenrapportages beslissingen van de migratie autoriteiten en rechtszaken. Voorbeelden zijn kinderen die zijn vrijgelaten uit detentie voorafgaand aan terugkeer, de toewijzing van een verblijfsvergunning, of toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

De Kinderrechtenhelpdesk is ook betrokken bij het strategisch procederen op zowel nationaal als Europees niveau. Een positieve uitspraak op Europees niveau beïnvloedt de nationale jurisprudentie en rechtbankuitspraken in vergelijkbare zaken in andere landen. Op deze manier, draagt de Kinderrechtenhelpdesk bij aan harmonisatie en toenemende bescherming van kinderen in Europa.

Het opzetten van een Kinderrechtenhelpdesk in Griekenland

Defence for Children Nederland is begonnen met het opzetten van een Kinderrechtenhelpdesk in Griekenland. Deze helpdesk in Griekenland richt zich op kinderen die op de vlucht zijn. Nantina Tsekeri, directeur van Defence for Children Griekenland: “De situatie van kinderen op de vlucht is zeer slecht wat betreft hun bescherming. Wij maken ons ernstige zorgen over hun veiligheid, toegang tot onderwijs en juridische vertegenwoordiging.” In Griekenland is er maar beperkte juridische ondersteuning voor kinderen op de vlucht terwijl de vraag enorm is.

De oprichting van een Kinderrechtenhelpdesk kan worden gezien als een start-up voor Defence for Children Griekenland en, daarnaast, als een pilot voor de oprichting van een Kinderrechtenhelpdesk in andere Europese landen. Defence for Children Nederland heeft voor ogen om nog een Kinderrechtenhelpdesk op te zetten in een ander Europees land in 2019.

Volgende locatie

Defence for Children Nederland onderzoekt momenteel in welk Europees land een volgende Kinderrechtenhelpdesk zal worden opgericht. Met de huidige ontwikkelingen ten aanzien van migratie in Europe in gedachte, zijn onder meer Italië, Spanje en Frankrijk opties die verder zullen worden bekeken.

Online handboek over kinderrechten

In het voorjaar van 2019 zal een online handboek over kinderrechten toegankelijk worden gemaakt voor alle advocaten en juridisch adviseurs die werken op de Kinderrechtenhelpdesk in Griekenland. Dit handboek geeft een recent overzicht van de artikelen uit het VN-Kinderrechtenverdrag, General Comments, jurisprudentie en andere bronnen die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van het geven van juridische hulp aan kinderen op de vlucht. Dit handboek zal ook toegankelijk worden in andere landen waar kinderrechtenhelpdesk zullen worden opgericht.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee