Scroll down

Alternate Text

Together for the Protection of Children in Tourism

De uitdaging

Toerisme brengt veel positiefs, zoals werkgelegenheid en economische ontwikkeling en kan ook leiden tot meer begrip tussen mensen. Er zijn echter ook negatieve gevolgen, zowel sociaaleconomisch, als voor het milieu. Kinderen zijn extra kwetsbaar. Eén van de negatieve gevolgen is het bestaan van seksuele uitbuiting van kinderen. Volgens de Global Study on the Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism (ECPAT International, 2016) heeft het groeiende toerisme tegelijkertijd de mogelijkheden voor seksuele uitbuiting van kinderen uitgebreid. Zo ook in Thailand en Mexico. Seksuele uitbuiting van kinderen vindt plaats bijvoorbeeld in bars, clubs, restaurants, hotels en op het strand. Het betreft voornamelijk meisjes uit gemeenschappen dicht bij toeristische hotspots, maar ook jongens en meisjes die gemigreerd zijn uit rurale gebieden of uit het buitenland. De uitbuiters kunnen nationale en internationale toeristen zijn, maar ook lokale mensen en mensen die werken in de toeristische sector.

Wat we doen

De toerisme-industrie erkent haar rol en verantwoordelijkheid voor het oplossen van dit probleem. Samen met lokale partners werken wij aan de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in de toeristische bestemmingen Phuket (Thailand) en Cancún (México). We doen het volgende:

 • Informatie inwinnen. Wat is de huidige situatie? Hoe is de samenwerking tussen overheid, private sector en maatschappelijke organisaties? We behandelen deze vragen in een kort onderzoek. Op basis van dit onderzoek doen wij een voorstel aan alle belanghebbenden bij de overheid, private sector en maatschappelijke organisaties over hoe zij kunnen samenwerken.
 • Assisteren van bedrijven in het beschermen van kinderen. Met The Code (thecode.org) als tool worden toerismebedrijven geholpen intern beleid te ontwikkelen en medewerkers te trainen. Via multistakeholderworkshops wordt de samenwerking bevorderd tussen de private sector, lokale overheid (politie, justitie en kinderbescherming) en maatschappelijke organisaties in het tegengaan van seksuele uitbuiting in de regio's.
 • Bewustwordingscampagnes voeren. Professionals in de toerismesector en toeristen zelf worden geïnformeerd over het probleem en hoe te handelen wanneer zij signalen van seksuele uitbuiting waarnemen. Iedereen kan bijdragen aan én is nodig voor de bescherming van kinderen in toeristische gebieden.
 • Kinderen versterken. Kinderen en jongeren worden getraind om leeftijdsgenoten te informeren en om samen op te komen voor hun rechten. Slachtoffers worden ondersteund.

De resultaten

Tussen december 2017 en mei 2018 vonden lokale onderzoeken plaats ('rapid assessments').  Dit heeft aan het licht gebracht waar de grootste problemen zijn en wat verbeterd kan worden aan de samenwerking tussen overheid, private sector en maatschappelijke organisaties. Ook is nu duidelijk hoe er verder gewerkt kan worden  aan de bescherming van kinderen die het risico lopen seksueel uitgebuit te worden en aan de zorg aan kinderen die slachtoffer zijn.

Wij streven naar verandering op de lange termijn en voor álle kinderen. Door alle relevante belanghebbenden aan tafel te verenigen, kunnen wij een gezamenlijk plan maken hoe kinderen te beschermen in de toeristische hotspots Phuket en Cancún, zowel nu als op de lange termijn. Lokale partners worden geholpen om kinderen die het risico lopen seksueel uitgebuit te worden te ondersteunen en slachtoffers bij te staan en van de juiste zorg te voorzien.

Resultaten tot nu toe

 • Er is meer zicht op waar seksuele uitbuiting van kinderen plaatsvindt, op welke wijze, wie de slachtoffers en daders zijn en welke factoren ten grondslag liggen aan dit probleem;
 • Er is overeenstemming tussen alle partijen dat dit probleem in gezamenlijkheid opgelost moet worden;
 • en ECPAT partners in Thailand en Mexico nemen samen met TUI partners hierin het voortouw tot en met november 2019.

Resultaten in november 2019

Tegen het eind van dit jaar hebben wij:

 • 4000 kinderen getraind;
 • 20 bedrijven bijgestaan in het ontwikkelen van kinderbeschermingsbeleid en getraind om kinderen te beschermen in de bedrijfsvoering;
 • 400 toerismeprofessionals getraind;
 • 100.000 toeristen met informatie bereikt;
 • en is er een multistakeholder-taskforce in beide regio's opgezet, met een plan van actie hoe de komende 2 jaar zelfstandig verder te werken.

De impact

Bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen wanneer er een cultuur heerst waarin niet wordt weggekeken, waar men signaleert en rapporteert, kunnen we ervoor zorgen dat kinderen veilig en beschermd zijn.

Onze belofte

Geen enkel kind hoort seksueel uitgebuit te worden. Ons werk zit er niet op totdat alle kinderen beschermd zijn tegen seksuele uitbuiting.

Samenwerking

Defence for Children - ECPAT werkt samen met TUI Nederland aan de uitvoering van dit project. In Thailand wordt samengewerkt met TUI Destination Services, ECPAT International, ECPAT Foundation Thailand en The Code. In Mexico werken wij samen met TUI Destination Services en ECPAT México.

Financiering

Vanuit het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO)  beheerde Fonds Bestrijding Kinderarbeid van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de TUI Care Foundation en TUI Nederland.

Publiciteit

The Code

The Code of Conduct for the Protection of Children against Sexual exploitation in Travel and Tourism is een gedragscode voor de reisindustrie. Toepassing hiervan zorgt ervoor dat de hele toerismeketen wordt geïnformeerd en medewerkers worden opgeleid. Zo ontstaat er een omgeving waarin seksuele uitbuiting niet wordt getolereerd.

Lees The Code

Looptijd

Het programma loopt van november 2017 tot november 2019. Tijdens het project worden lokale comités gevormd. Zij ontwikkelen een actieplan. Na afloop van het project werken deze comités zelfstandig verder aan kinderbescherming in het toerisme aan de hand van dit actieplan.


Lees meer over seksuele uitbuiting

Mexicaanse studenten 

De studenten Karla (20) en Zeus (23), zijn facilitators in het project ‘Together for the protection of children in tourism’ van Defence for Children-ECPAT, TUI Care Foundation en TUI Nederland. Zij lichten scholieren voor over de gevaren van seksuele uitbuiting en leren hen hoe zij zichzelf kunnen beschermen.

Lees meer over het werk van Carla en Zeus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee