Scroll down

Alternate Text

Platform In1school voor inclusief onderwijs

De uitdaging

Het recht op inclusief onderwijs is waarvoor kinderrechtenorganisatie Defence for Children zich sterk maakt. Onderwijs waar kinderen met én zonder beperking samen kunnen leren, werken en spelen. Het recht op inclusief onderwijs volgt uit het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag.

Veel scholen, beleidsmakers en andere professionals vragen zich echter af hoe ze inclusief onderwijs moeten realiseren in de praktijk. Hoe financieren en organiseren we ondersteuning? Wat is nodig om van inclusie een succes te maken voor álle kinderen? De stap om daadwerkelijk van start te gaan met de transitie naar inclusie onderwijs is groot. Om deze stap kleiner maken, worden er via het platform In1school goede voorbeelden van inclusief onderwijs in de praktijk gedeeld en kennis en ervaring op dit gebied uitgewisseld. Het platform (de website www.in1school.nl) is actueel en wordt wekelijks bijgehouden met nieuwe berichten. Hier laten we zien dat inclusief onderwijs mogelijk is.

Wat doen we? 

Platform In1school informeert en inspireert kinderen, ouders, scholen, bestuurders, samenwerkingsverbanden en beleidsmakers. We zoeken en verspreiden voorbeelden van goede praktijken van inclusief onderwijs die kunnen inspireren en wisselen onze kennis en ervaring op dit gebied uit met anderen. Daarnaast doen we onderzoek naar de ontwikkelingen rondom inclusief onderwijs en bieden concrete handvatten voor de transitie hier naartoe. Ook vinden wij het belangrijk om de wereldwijde kennis over inclusief onderwijs beschikbaar te maken voor een breed publiek.

Vanuit platform In1school wordt er ook live kennis gedeeld over inclusief onderwijs, in de vorm van masterclasses. Elke masterclass, gehouden op een school die pioniert op dit gebied, heeft een eigen 'master' en een eigen thema. Tijdens de masterclasses worden scholen, beleidsmakers en andere professionals uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over inclusief onderwijs en de vraagstukken die daarbij komen kijken. Om de waardevolle informatie breder te delen en een direct inzetbare vorm te geven, zijn er op basis hiervan drie inspiratiewaaiers en een stappenplan voor inclusief onderwijs ontwikkeld.

Aan de slag met inclusief onderwijs

De Sint Michaelschool in Harlingen deelt haar ervaringen tijdens een van de masterclasses.

De resultaten

Via het platform In1school worden de volgende producten en diensten aangeboden:

  • 6 masterclasses over inclusief onderwijs op scholen die werken aan inclusie, waarmee meer dan 400 mensen zijn bereikt
  • Een stappenplan voor inclusief onderwijs voor ouders, scholen, bestuurders & samenwerkingsverbanden en beleidsmakers
  • Drie inspiratiewaaiers over inclusie op school, school & wijk en gedrag
  • Workshops en presentaties over inclusief onderwijs op congressen
  • Twee ‘Zo kan het ook scholen!’ magazines met voorbeelden van scholen die werken aan inclusief onderwijs
  • Wekelijkse nieuwsberichten rondom inclusief onderwijs & goede voorbeelden van onder andere scholen, methodes en beleid.

De impact

Via platform In1school hebben wij in 2018 duizenden mensen bereikt met onze boodschap: inclusief onderwijs is de internationale norm en met elkaar kunnen wij dit bereiken. De goede voorbeelden laten zien dat er al scholen in Nederland zijn die aan inclusief onderwijs werken. Tevens nemen onderwijsprofessionals en andere geïnteresseerden via het platform In1school kennis van informatie over inclusief onderwijs.

De inspiratiewaaiers, het stappenplan en de masterclasses maken inclusief onderwijs toegankelijk voor iedereen en inspireren tot de eerste of verdere stappen naar inclusie. Tussen de sprekers en de deelnemers van de masterclasses vindt er veel kennisuitwisseling plaats in de vorm van presentaties, interactieve opdrachten en discussies. De masterclasses en de hieruit voortvloeiende ideeën leveren veel informatie op over de mogelijkheden, belemmeringen en vereisten rondom de vormgeving van inclusief onderwijs.

Samenwerking

Platform In1school wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Defence for Children en Stichting het Gehandicapte Kind. Tevens werken wij voor de masterclassreeks "Op weg naar inclusief onderwijs voor elk kind en elke leerkracht" samen met FNO en het FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief.

Financiering

Platform In1school ontvangt financiering van Stichting voor het Gehandicapte Kind. Stichting voor het Gehandicapte Kind is de initiatiefnemer van In1school en ondersteunt de voortzetting van het platform door Defence for Children.

Caron, ervaringsdeskundige trainer LFB

"Ik heb niet meegemaakt dat ik kon opgroeien in mijn eigen straat. Ik was er niet omdat ik op een school zat in een andere stad. Ik kon dus niet op een gewone manier leren spelen en meedoen met andere kinderen." LBF is de Landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking, waarvoor Caron spreekt tijdens een van de masterclasses Inclusief Onderwijs.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Femke Minderman
Telefoon: 071 5160980

STUUR EEN E-MAIL

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee