Scroll down

Alternate Text

My Lawyer, My Rights

De uitdaging

Kinderen hebben een speciale rechtspositie in het strafrecht, toch blijkt dat de wetten en regels in veel Europese landen nog te weinig gericht zijn op kinderen. De toegang tot een advocaat die gespecialiseerd is in jeugd(straf)recht is voor veel minderjarige verdachten nog een hele uitdaging. De modernisering van het Wetboek van Strafvordering in 2017 biedt een kans om specifieke aandacht te besteden aan minderjarigen en om Europese regelgeving in Nederland verder te implementeren.

Volgens internationale verdragen en richtlijnen zoals de Guidelines on childfriendly justice van de Raad van Europa en de EU-richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure hebben minderjarige verdachten recht op gratis toegang tot rechtsbijstand tijdens het strafproces. Een goede advocaat is essentieel om ervoor te zorgen dat minderjarige verdachten hun rechten kunnen uitoefenen. Goede rechtsbijstand kan van invloed zijn op de straf die de rechter zal geven en de manier waarop een kind kan blijven deelnemen of kan re-integreren in de maatschappij. Advocaten moeten toegerust zijn om kinderen bij te kunnen staan. Zij moeten voldoende specifieke kennis en speciale vaardigheden hebben om met minderjarigen om te gaan en minderjarigen kunnen informeren over hun rechten en over wat er in de procedure gaat gebeuren.

Samen met negen partners in de Europese Unie wordt onder leiding van Defence for Children België gewerkt aan My Lawyer - My Rights. De looptijd van het programma is september 2016 - september 2018.

Wat doen we?

 • Advies geven en lobbyen bij de overheid en advocaten over de implementatie van de EU-richtlijnen en het recht van minderjarige verdachten op toegang tot een gespecialiseerde advocaat. Dit doen we via het inzetten van praktische handvatten en het geven van aanbevelingen.
 • Opnieuw definiëren wat belangrijk is voor een effectieve implementatie van het recht op rechtsbijstand voor minderjarige verdachten.
 • Minderjarigen die ervaring hebben met een strafprocedure interviewen en hun mening vragen over hoe zij willen worden bijgestaan tijdens een strafrechtelijke procedure.
 • De missie en rol van gespecialiseerde jeugdrechtadvocaten verder uitwerken en onderzoeken wat zij nodig hebben om minderjarigen goed te kunnen ondersteunen.
 • Nagaan welke trainingsvereisten nodig zijn voor gespecialiseerde jeugdrechtadvocaten en deze vervolgens implementeren.
 • Zorgen voor heldere informatie  over de praktische uitvoering van de Europese richtlijnen en over 'best practices' binnen Nederland en andere EU-lidstaten.
 • Gespecialiseerde jeugdrechtadvocaten als key actors inzetten bij de implementatie van de richtlijnen.
 • Een online platform ontwikkelen met informatie voor EU-lidstaten over training van advocaten, de rol van de advocaat, ethische richtlijnen en uitgangspunten, bijbehorende financiën en dergelijke.

 Resultaten

 • Een nationaal rapport met een overzicht van wetgeving, beleid en praktijk. Hierin word ook duidelijk hoe kinderen hun recht op een advocaat ervaren.
 • Knelpunten inzichtelijk gemaakt die in de weg staan voor een goede implementatie van de EU-richtlijnen ten aanzien van jeugdstrafzaken.
 • Verbeterde kennis over verschillende onderwerpen van het jeugdrechtssysteem en het creëren van een betere bewustzijn over de normen en wetgeving binnen de EU.
 • Het recht op een advocaat en op goede informatie voor minderjarige verdachten wordt een prioriteit op de politieke agenda.

Impact

Het My Lawyer - My Rights programma heeft impact op zowel nationaal en Europees niveau. Het programma draagt bij aan de implementatie op nationaal niveau van de EU-richtlijnen die over de rechtspositie van minderjarige verdachten gaan. Door deze gemeenschappelijke richtlijnen zal de toegang tot een advocaat die gespecialiseerd is in jeugdrecht gemakkelijker worden voor minderjarigen in de Europese Unie.

Samenwerking

Voor My Lawyer-My Rights wordt er onder leiding van Defence for Children België samengewerkt met Defence for Children Italië, de Helsinki Foundation for Human Rights in Polen, Child Law Clinic in Ierland, Defence for Children Nederland, de Bulgarian Helsinki Committee, de Child Circle in België, DLA Piper-European Law firm en de European Criminal Bar Association.

Financiering

Het programma My Lawyer - My Rights wordt mogelijk gemaakt door de Europese Commissie binnen het framewerk van Criminal Justice Programme.

Meer informatie:

Internationale standaarden

Internationale standaarden waaronder de Guidelines on childfriendly justice van de Raad van Europa wijzen erop dat er in een (straf)procedure rekening gehouden moet worden met de leeftijd en specifieke behoeften van minderjarigen. Landen moeten een rechtssysteem hebben, die de implementatie van kinderrechten zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag garandeert. Volgens de "EU-richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure" zijn extra bepalingen nodig voor minderjarige verdachten en slachtoffers.

Lees de Guidelines van de Raad van Europa

Lees de EU-richtlijn

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Maartje Berger
Telefoon: 071 5160980

Stuur een e-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee