Scroll down

Alternate Text

Mulock Houwer-lezing

De uitdaging

Meer aandacht en bekendheid geven aan de pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdhulp, door actuele vraagstukken in een historisch daglicht te plaatsen en te bezien of oplossing van toen de hedendaagse praktijk kunnen inspireren. Een van de grote invloedrijke doeners en denkers is Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-1985). In de geschiedenis van de kinderbescherming en jeugdzorg speelde hij een grote rol. Hij had veel aandacht voor het kind en zijn sociale omgeving en wie zich verdiept zijn gedachtegoed zal verrast zijn door de actuele betekenis van zijn werk.

De jaarlijkse lezing ontleent zijn naam aan Mulock Houwer en werpt vragen op die voor kinderen belangrijk zijn, zoals: moet je kinderen wel uit huis plaatsen? Verdient een pleeggezin niet de voorkeur boven een instelling? Als een kind in een instelling opgroeit, moeten ouders en kinderen dan niet betrokken worden bij de zorg en de opvoeding? En, waarom komen we pas in actie als gezinsproblemen of kinderen al helemaal ontspoord zijn in plaats van dat we preventieve maatregelen nemen? Ook onderwerpen als de verkokering van het stelsel, de verantwoordelijkheidspedagogiek en zelfbestuur door gestichtskinderen gingen Mulock Houwer aan het hart. Allemaal thema's die vandaag de dag nog steeds herkenbaar zijn, maar die –mede dankzij hem– al in de eerste helft van de vorige eeuw werden aangezwengeld.

Er wordt sinds 2011 elk jaar door Het Nederlands Jeugdinstituut, Pro-Juventute, CANON (zorg voor jeugd) en Defence for Children een Mulock Houwer-lezing georganiseerd.

Wat doen we?

  • Een jaarlijkse lezing organiseren voor personen werkzaam in de jeugdhulp en andere geïnteresseerden.
  • Tijdens de lezingen komen verschillende thema's aan bod die vandaag de dag nog steeds herkenbaar zijn, maar die – mede dankzij Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer – al in de eerste helft van de vorige eeuw werden aangezwengeld.
  • Elke lezing staat in het teken van een specifiek onderwerp. Het onderwerp en de spreker worden per jaar bepaald. Uiteraard is de spreker een expert op het gebied van het betreffende onderwerp.
  • Het uitbrengen van een publicatie van de lezing zodat deze beschikbaar is voor verdere verspreiding.

Resultaten

Impact

"Mulock Houwer is wel beschreven als 'rebels'. Hij stond op tegen het gangbare regime in de jeugdzorg om kinderen in het gareel te krijgen en hen te drillen. Dat spreekt mij persoonlijk aan. De actuele vraag is of we sociaalwerkers tijdens de opleiding nog wel genoeg rebels maken. Professionals moeten nu vooral richtlijnen uitvoeren en daarop worden zij ook afgerekend. Kinderen komen nauwelijks aan het woord." - Dhr. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek.

Samenwerking

Er wordt voor de Mulock Houwer-lezing samengewerkt met Het Nederlands Jeugdinstituut, Pro-Juventute en CANON (zorg voor jeugd).

Financiering

De lezing wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van onder meer Pro Juventute en het Nederlands Jeugdinstituut.

Mulock Houwer

Mulock Houwer (1903-1985) was een man van de praktijk. Hij groeide op in particuliere opvoedingsgestichten waar straffen en onderdrukken het opvoedingsklimaat bepaalden en trok van pleeggezin naar pleeggezin. Halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw begon hij aan een lange carrière in de jeugdzorg. Eerst bij diverse instellingen voor jeugdigen die niet thuis konden wonen, later onder andere als hoofd van het Nationaal Bureau voor de Kinderbescherming. Mulock Houwer predikte geen hervormingen van achter zijn bureau maar bracht veranderingen en verbeteringen tot stand die voortvloeiden uit zijn ervaringen in de praktijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Femke Minderman
Stuur een E-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee