Scroll down

Alternate Text

MediaWise

De uitdaging

Een wereld zonder internet en digitale toepassingen is niet meer voor te stellen. Om actief mee te kunnen doen in de kennissamenleving hebben jongeren toegang nodig tot computers en moderne communicatie-, presentatie- en informatietechnieken en vaardigheden. De 21st century skills. Voor jongeren in (gesloten) instellingen is die toegang niet vanzelfsprekend. De tijd in een instelling mag er niet toe leiden dat jongeren een achterstand oplopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten buiten de instelling. Via de methodiek MediaWise kunnen jongeren in gesloten instellingen veilig gebruik maken van het internet- en een jongerenplatform.

In Nederland wonen 1.029 jongeren in gesloten instellingen (justitiële jeugdinrichting, peildatum 1 januari 2016). Zij hebben geen toegang tot mobiele telefoons, laptops en iPads. Tijdens hun verblijf in een gesloten omgeving lopen veel van hen een achterstand op. Ze kunnen zich niet goed voorbereiden op hun toekomst, omdat zij geen toegang hebben tot email en internet, waardoor ze het nog moeilijker redden in de maatschappij.

Samen met ClickF1 ontwikkelt Defence for Children de veilige online internet- en leeromgeving MediaWise. Via MediaWise hebben jongeren toegang tot het internet via een beveiligde basiswebsite. MediaWise is in januari 2015 van start gegaan en toegankelijk via een abonnement. Het project heeft geen einddatum, ieder jaar kunnen nieuwe instellingen zich aansluiten.

Wat doen we?

Met MediaWise hebben jongeren toegang tot het internet via een beveiligde basiswebsite. Het is tevens een leeromgeving die bestaande onderwijs-, vrijheids- en behandelprogramma's in een gesloten instelling versterkt. MediaWise is specifiek voor deze groep jongeren ontwikkeld en biedt een platform met jongereninformatie.

Jongeren kunnen via de beveiligde omgeving van MediaWise tal van websites bezoeken zoals nu.nl, scula.nl, belastingdienst.nl en digid.nl. Ook kunnen ze oefenen en werken met onderwijs-, en presentatietools, ICT vaardigheden, zoals PowerPoint, rekentools en CMS training en communicatie- en gedragsvaardigheden (fotobewerking, portfolio's en digitale kranten maken).

Daarnaast leren medewerkers en jongeren via losse praktijkworkshops om te werken met de 21st century skills en leren zij meer over hun rechten en plichten, waardoor de jongeren actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Medewerkers en jongeren kunnen zelf informatie plaatsen over activiteiten, schoolprogramma's en doorlinken naar belangrijks sites in de regio, zoals scholen en zorginstellingen.

MediaWise wordt per instelling op maat gemaakt en is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van Veiligheid & Justitie (Dienst Justitiële Inrichtingen).

Resultaten

Via MediaWise hebben jongeren in (gesloten) instellingen toegang tot een veilige online leeromgeving.

  • Er is een basispakket MediaWise ontwikkeld en geïnstalleerd in de instellingen. Deze bestaat uit: de website, het platform, en trainingen voor medewerkers in het gebruik van MediaWise en het CMS systeem en diverse praktijkmodules voor jongeren, waaronder een internetkrant maken, presentatietechnieken voor bijvoorbeeld radioprogramma’s en een module over rechten en plichten;
  • Websites die toegankelijk zijn via de whitelist worden wekelijks gecontroleerd en  geactualiseerd;
  • Actuele nieuwsberichten met relevante informatie voor jongeren worden geplaatst;
  • Instellingen worden ondersteund bij het inrichten van hun ICT-omgeving en hun ‘eigen kanaal’ binnen MediaWise.
  • Alle justitiële jeugdinstellingen implementeren Mediawise
  • Directeuren van alle justitiële jeugdinrichtingen hebben in 2015 samen met de Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten dat MediaWise past in het beleid van de instellingen en dat zij MediaWise in alle justitiële jeugdinrichtingen willen gaan implementeren.

Impact

MediaWise zorgt ervoor dat jongeren in (gesloten) instellingen door hun verblijf niet op achterstand komen in de digitale samenleving. Door het gebruik van MediaWise wordt een veilige online omgeving geboden, waardoor zij op de hoogte blijven van voor hen relevante informatie. Daarbij kunnen jongeren zich digitale vaardigheden eigen maken en met internet werken tijdens hun verblijf in de instelling.

Samenwerking

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Defence for Children en ClickF1.

Financiering

MediaWise wordt financieel mogelijk gemaakt door Fonds 21, Ministerie van Veiligheid en Justitie, VSB Fonds, Nationale ReklasseringsActie.

Bekijk MediaWise

Bob, 18 jaar

"Over drie maanden mag ik weg uit deze instelling en ga ik naar kamertraining. Ik moet nog van alles regelen. Dat is heel moeilijk, want ik mag in de instelling niet op internet en ik kan ook niet e-mailen." Via MediaWise heeft Bob toch toegang tot relevante sites op internet en zoekt hij informatie op over de scholen in de buurt. Hij schrijft alvast een aanmeldingsbericht, dat hij later samen met zijn groepsleider verstuurt. Bob kan via MediaWise zelf zaken regelen die nodig zijn als hij de instelling verlaat.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Maartje Berger
Telefoon: 071 5160980

Stuur een e-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee