Scroll down

Alternate Text

Gemeentelijk beleid aanpak mensenhandel en passende hulp

De uitdaging

Mensenhandel is een vorm van criminaliteit die overal voorkomt en grote impact heeft op het leven van een slachtoffer. Slachtoffers blijven echter vaak buiten beeld en melden zich niet zelf voor hulp. Kinderen zijn per definitie kwetsbaar en verdienen daarom extra aandacht, zeker ook bij de aanpak van mensenhandel.

De overheid, en daarmee ook gemeenten, zijn hard bezig met het opstellen van beleid en programma’s. De uitdaging voor Defence for Children is om ervoor te zorgen dat er bij de aanpak voldoende oog is voor kinderen.

Wat doen we?

Er zijn diverse vormen van mensenhandel, Defence for Children richt zich op seksuele uitbuiting van minderjarige slachtoffers. We werken in dit project samen met gemeenten en organisaties die zich eveneens inzetten voor de strijd tegen mensenhandel. Samen organiseren we bijeenkomsten met stakeholders om casuïstiek te bespreken, vaak met inzet van ervaringsdeskundigen. Daarbij adviseren we gemeenten over mogelijkheden om kinderen en kinderrechten een plek te geven in beleid, samenwerking en aanpak. De nadruk ligt op integrale samenwerking, omdat het grootste belang is dat partijen elkaar kunnen vinden bij signalen van mensenhandel. Kinderrechten zijn het uitgangspunt. Deze rechten worden praktisch toepasbaar gemaakt, aangezien het voor de slachtoffers vanzelfsprekend gaat om de daadwerkelijke uitwerking.

Resultaten

• TRAINING: Voor diverse gemeenten of netwerken wordt een dag(deel) georganiseerd. Hierbij wordt casuïstiek besproken, die onder andere gericht is op kinderrechten, samenwerking en bejegening van slachtoffers. In 2023 worden (minimaal) vijf gemeenten bereikt.
• SAMENWERKING: Waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht met (landelijke) organisaties die zich inzetten voor de aanpak van mensenhandel. Dat moet resulteren in een completer gezamenlijk aanbod en advies voor gemeenten, waardoor er meer samenhang is.
• LOBBY: Bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van samenwerking en beleid wordt input geleverd en aandacht gevraagd voor de positie van kinderen en het borgen van kinderrechten. De rijksoverheid is hier volop mee bezig in de vorm van het programma ‘Samen tegen Mensenhandel’.
• PUBLICATIE: In 2023 wordt een publicatie naar buiten gebracht, waarin kinderrechten worden toegelicht. Deze rechten worden praktisch toepasbaar uitgewerkt, zodat gemeenten deze een plek kunnen geven in het beleid.

De publicatie is als leidraad te gebruiken en wordt ook gebruikt bij de bijeenkomsten bij gemeenten. Link naar publicatie

Impact

Defence for Children draagt met dit project bij aan het bewustzijn van mensenhandel in het algemeen, maar voornamelijk de plek van kinderen en kinderrechten in beleid. Betrokken professionals weten hierdoor wat er komt kijken bij preventie, signalering, opsporing en zorg van minderjarige slachtoffers, met name als het gaat om aandacht voor kinderen.

Onze belofte

Defence for Children is er voor alle kinderen van wie de rechten worden geschonden en daarmee ook voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting.

Samenwerking

Defence for Children werkt bij dit project samen met gemeenten, diverse zorgmedewerkers en waar mogelijk met landelijke organisaties om een integraal aanbod te kunnen bieden.

Looptijd en financiering

Het project loopt van januari 2023 t/m december 2023 (met een vervolg in 2024). Dit project wordt gefinancierd door de Adessium Foundation.

Meer informatie:

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Joost van Ballegooijen
Telefoon: 071 5160980

STUUR EEN E-MAIL

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee