Scroll down

Alternate Text

Child Protection System Strengthening for Children in Conflict with the Law

De uitdaging

In Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo worden de rechten van minderjarige verdachten en veroordeelden onvoldoende beschermd. Hierdoor krijgen deze kwetsbare kinderen niet de juiste bescherming en hulp. Bijzonder schrijnend zijn de gevallen van kinderen die met een trauma of andere complexe hulpvragen kampen. In samenwerking met het maatschappelijk middenveld zetten de overheden zich in om de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag en andere relevante internationale en Europese instrumenten te verbeteren. De uitdagingen in de vier landen zijn groot.

Wat we doen

Wij ondersteunen vier landenprojecten die door lokale kinderrechten ngo's worden uitgevoerd in samenwerking met de overheid aldaar. Bilaterale samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring met Nederland vormen een belangrijk onderdeel. Professionals van onze partnerorganisaties  en deskundigen van overheids- en kennisinstellingen werken nauw samen met hun tegenhangers in Nederland in expertmeetings, trainingen en andere activiteiten. De specifieke aandachtsgebieden van de vier projecten zijn landgericht en variëren van het verhoor van minderjarige verdachten tot de aanpak van kinderen die vanwege hun jonge leeftijd nog niet strafrechtelijk verantwoordelijk zijn. Alle projecten geven speciale aandacht aan multidisciplinaire samenwerking en geïntegreerde kinderbeschermings- en jeugdstrafrechtsystemen, om te zorgen dat deze kwetsbare kinderen de juiste bescherming en hulp krijgen.

Activiteiten

De projectactiviteiten in elk land zijn als volgt:

  • Een juridische analyse en een praktijkonderzoek naar de kinderbeschermings- en jeugdstrafrechtsystemen op een in het land hiervoor geselecteerd thema;
  • Een nationaal rapport over de uitkomsten van de analyse en het onderzoek met concrete aanbevelingen;
  • Wetgeving, een beleidsdocument en/of een werkprotocol worden ontwikkeld of veranderd;
  • Een monitoringplan en -instrument worden ontwikkeld om de implementatie te monitoren van de ontwikkelde/gewijzigde wetgeving, beleidsdocument en/of werkprotocol;
  • Training aan beroepskrachten gericht op capaciteitsversterking afgestemd op de behoefte in het betreffende land.

De resultaten

  • In Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo worden de rechten van minderjarige verdachten en veroordeelden beter beschermd door (secundaire) wetgeving, beleid en werkprotocollen.
  • Professionals die direct met minderjarige verdachten en veroordeelden werken, hebben de capaciteit om de rechten van deze kinderen te beschermen, in overeenstemming met internationale en Europese standaarden.

Impact

Minderjarige verdachten en veroordeelden worden beter beschermd doordat de implementatie van kinderrechten in de kinderbeschermings- en jeugdstrafrechtsystemen is verbeterd.

Samenwerking

De partner organisaties van Defence for Children zijn de All-Ukrainian Foundation on Children's Rights (AUFCR), de Public Health Foundation of Georgia (PHF) en Terres des Hommes Albania  & Kosovo.

Financiering

Het programma wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en valt onder het Matra 2017 - 2020 beleidskader.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Ytje Hokwerda
Telefoon: 071 5160980

Stuur een E-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee