Scroll down

Alternate Text

Wie mag er om een identiteitsbewijs vragen?

Niet iedereen mag zomaar om een identiteitsbewijs vragen. Alleen als de volgende personen erom vragen, is het verplicht een identiteitsbewijs te laten zien:

Politieagent

a. Reguliere politieagent, een politieagent die een taak op straat heeft. Voorbeelden van die taak zijn: controle op fietsverlichting, aanspreken hangjongeren of ingrijpen bij ruzies. 
b. Vreemdelingenpolitie, een politieagent die zich speciaal bezighoudt met vreemdelingen. De vreemdelingenpolitie mag iemand naar zijn of haar identiteitsbewijs vragen als er een redelijk vermoeden is dat iemand in Nederland is zonder rechtmatig verblijf.

Let op: Om iemand staande houden moet er een reden zijn. De politie mag iemand niet staande houden gebaseerd op uiterlijk of de taal die er gesproken wordt. Als dit gebeurt is het een vorm van discriminatie en kan hiertegen een klacht worden ingediend. Er kan ook om een identiteitsbewijs worden gevraagd wanneer iemand getuige is geweest van iets dat gebeurde op straat en de politie om een getuigenverklaring vraagt. Zie ook hieronder ‘Onderzoek naar onrechtmatig verblijf’. 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa)

Voorbeelden van boa's zijn: treinconducteur, boswachters, parkeerwachters, douanemedewerkers of belastinginspecteurs. Een boa krijgt altijd een specifieke taak toegewezen en mag alleen daarvoor om een identiteitsbewijs vragen. In het openbaar vervoer moeten kinderen zichzelf vanaf hun 12e jaar kunnen identificeren.

Militair

Alleen militairen van de Koninklijke Marechaussee mogen om een identiteitsbewijs  vragen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee