Scroll down

Alternate Text

Welke rechten heeft een kind tijdens de vrijheidsbeneming voor verhoor?

Op het politiebureau kan het ongedocumenteerde kind verhoord worden. Allereerst moet er contact worden opgenomen met de ouders of voogden van het kind. Lukt dit niet, dan moet er contact worden opgenomen met de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van het land van herkomst. Ook moet aan het kind verteld worden dat hij of zij recht heeft op rechtsbijstand tijdens zijn verhoor, achteraf moet uit het dossier blijken dat dit verteld is aan het kind. Ondanks dat dit niet in het vreemdelingenrecht is geregeld, volgt uit jurisprudentie dat de minderjarige vreemdeling recht heeft op kosteloze rechtsbijstand. Het zeer ingrijpende karakter van vrijheidsontneming vereist dat een minderjarige recht heeft op een advocaat. Het kind mag zelf een advocaat kiezen of krijgt er een toegewezen via de piketdienst. De advocaat mag het ongedocumenteerde kind zonder toezicht spreken en er is recht op een tolk wanneer dat nodig is.

De maximale duur van ophouden is zes uur. De uren tussen twaalf uur ’s nachts en negen uur ’s morgens tellen niet mee. Deze termijn van zes uur kan verlengd worden met maximaal achtenveertig uur als dat nodig is voor het onderzoek naar de identiteit van de vreemdeling. De vrijheidsbeneming van de vreemdeling voor de duur van de ophouding voor verhoor moet beëindigd worden als duidelijk is geworden of de vreemdeling wel of niet rechtmatig in Nederland verblijft

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee