Scroll down

Alternate Text

Kinderbescherming

De overheid moet de in het VN-Kinderrechtenverdrag opgenomen rechten beschermen, respecteren en verwezenlijken. In artikel 9 van het Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen recht hebben op een gezinsleven en daardoor op omgang met beide ouders. Ook wanneer ouders niet meer samen zijn, moeten de kinderen geholpen worden om beide ouders te blijven zien, bijvoorbeeld door middel van een omgangsregeling. Een scheiding tussen ouder en kind mag alleen indien deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind.

Op grond van het belang van het kind verplicht het Kinderrechtenverdrag de overheid om in actie te komen als kinderen bescherming nodig hebben, soms ook als de ouders van een kind dat anders zien. In Nederland komt de Raad voor de Kinderbescherming op voor de rechten van kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. De Raad kan ten eerste de kinderrechter verzoeken om een kind onder toezicht te stellen (OTS). Bij een OTS behouden ouders het gezag over hun kind(eren), maar worden zij bij de opvoeding begeleid door een gezinsvoogd vanuit een gecertificeerde instellingOok ongedocumenteerde minderjarigen kunnen onder toezicht worden gesteld.

Soms kunnen ouders de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van hun kind niet zelf dragen, zelfs niet met begeleiding. In die gevallen kan de Raad de rechter verzoeken om het ouderlijk gezag te beëindigen. Ook het ouderlijk gezag van ongedocumenteerde ouders kan beëindigd worden als blijkt dat zij hun opvoedingstaak ernstig verwaarlozen.

Let op: een ongedocumenteerd kind dat OTS opgelegd heeft gekregen, kan een verblijfsvergunning op grond van bijzondere, individuele omstandigheden aanvragen. Vaak gaat het dan om een tijdelijke verblijfsvergunning voor de duur van de OTS. Een ongedocumenteerd kind van wie het gezag van de ouders beëindigd is, kan een verblijfsvergunning op grond van bijzondere, individuele omstandigheden aanvragen. Als de vergunning wordt toegekend, krijgt het kind een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee