Scroll down

Alternate Text

Dossier: Gezinshereniging

Gezinshereniging

De belangen van kinderen spelen een steeds grotere rol in het beleid rondom gezinshereniging, toch zitten er nog steeds gezinnen in de knel omdat ze van elkaar gescheiden blijven door de regels. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Nederland een aantal keer op de vingers getikt in zaken over het recht op gezinsleven en gezinshereniging. Het belang van het kind moet centraal staan bij zulke zaken en er moet cruciaal gewicht aan worden toegekend.

Onder invloed van de Europese rechtspraak is er de laatste jaren in Nederland steeds meer aandacht gekomen voor het belang van het kind in migratiezaken. Echter, nog te vaak duren procedures te lang en zijn kinderen de dupe van starre criteria, zoals het vereiste om bepaalde documenten te hebben. Onlangs is Nederland opnieuw op de vingers getikt door het Europese Hof van Justitie. Uit rechtspraak blijkt dat Nederland onvoldoende rekening houdt met individuele omstandigheden van (pleeg)ouders en kinderen of met de bijzondere problemen waarmee zij vóór en na hun vlucht uit het land van herkomst zijn geconfronteerd. De Nederlandse regelgeving legt teveel nadruk op het hebben van officiële documenten en er wordt te weinig waarde gehecht aan ander bewijs zoals DNA-onderzoek of interviews. Bovendien zegt de rechter dat Nederland niet langer kan eisen dat mensen eerst aantonen dat ze niet aan officiële documenten kunnen komen, maar er moet worden uitgegaan van een samenwerkingsplicht tussen de overheid en de vluchteling. Hierbij moet de overheid rekening houden met het hogere belang van het kind om bij familie op te groeien.

Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children blijkt regelmatig dat de overheid in gezinsherenigingsprocedures te weinig rekening houdt met de rechten van het kind terwijl zij hiertoe wel verplicht is. Nationale wet- en regelgeving moet worden aangepast om het belang van het kind centraal te stellen in beslissingen over gezinshereniging. Daarnaast is het belangrijk dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst meer capaciteit krijgt om vaart te kunnen maken met de afhandeling van aanvragen, zodat kinderen niet langer onnodig lang van hun familie worden gescheiden.

Sander Schuitemaker

“Het VN-Kinderrechtenverdrag zegt dat aanvragen voor gezinshereniging met welwillendheid, menselijkheid en spoed moeten worden behandeld. Het hogere belang van het kind moet hierbij centraal staan. In de Nederlandse praktijk schort het hier nog vaak aan, dat moet echt beter.”

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee