Scroll down

Alternate Text

Dossier: Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De achtergrond

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn kinderen die zonder hun ouders of voogd bescherming zoeken in Nederland. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben deze kinderen recht op bijzondere bescherming. Defence for Children vindt dat er in het beleid onvoldoende rekening wordt gehouden met hun bijzondere kwetsbaarheid. Dit is schadelijk voor hun ontwikkeling en in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Alleenstaande kinderen lopen in Nederland tegen verschillende problemen aan. Zo zijn zij in veel gevallen verwikkeld in lange procedures en wordt er niet binnen één jaar duidelijkheid geboden over hun verblijfsperspectief. Ook wordt er in onvoldoende mate naar duurzame oplossingen gezocht en lijken er in de praktijk nauwelijks mogelijkheden te zijn om de uitkomst van een leeftijdsonderzoek aan te vechten. Daarnaast verblijft een groot aantal kinderen nog altijd in grootschalige, kindonvriendelijke opvanglocaties in plaats van in pleeggezinnen of kleinschalige opvanglocaties.

Samen met UNICEF Nederland lobbyt Defence for Children voor betere veiligheids- en kinderrechtenwaarborgen in de verblijfs- en gezinsherenigingsprocedures, in de opvang en bij terugkeer. Daarnaast pleiten wij voor een evaluatie van het huidige beleid omdat eerdere beloftes niet nagekomen worden. Zo wordt illegaliteit niet voorkomen met het huidige beleid en komt er niet sneller duidelijkheid. Ook op Europees niveau zet Defence for Children zich in voor alleenstaande kinderen. Sinds 2013 coördineert Defence for Children het Separated Children in Europe Programme (SCEP). SCEP bestaat uit meer dan dertig organisaties in 28 Europese landen. Het netwerk zet zich in voor alleenstaande kinderen die zonder hun ouders naar Europa komen. SCEP heeft als doel hun situatie te verbeteren door gemeenschappelijke lobby en onderzoek uit te voeren op nationaal en Europees niveau.

Credits foto: Jaco Klamer

Jantine Walst

“Op zowel nationaal als Europees niveau wordt er in wetgeving en beleid nog altijd onvoldoende rekening gehouden met de rechten en specifieke kwetsbaarheden van alleenstaande kinderen. Dit moet echt anders.”

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee