Scroll down

Alternate Text

Medewerkers Defence for Children

Aloys van Rest

Directeur
"Het is een voorrecht om in je werk direct een verschil voor kinderen te kunnen maken. Één juridische overwinning betekent voor veel meer kinderen een betere rechtsbescherming. Dat motiveert mij om, met mijn collega’s, hier keihard aan te werken."

Mirjam Blaak

Programmamanager Jeugdrecht
"Er zijn veel misstanden waar kinderen direct of indirect de dupe van worden. Daarom vind ik het zo belangrijk om te werken aan de naleving van kinderrechten. Met gedegen juridische kennis zetten wij ons in voor blijvende verbeteringen voor kinderen."

Marielle Bahlmann

Juridisch medewerker Jeugdrecht
"Niet alle kinderen weten wat hun rechten zijn of hoe zij daarvoor moeten opkomen als er een juridisch conflict is. Als jurist, gespecialiseerd in het jeugdrecht, adviseer ik kinderen, ouders, familieleden en professionals daar graag over."

Maartje Schulte

Juridisch adviseur Jeugdrecht
"Er voor te zorgen dat ieder kind gelijke kansen krijgt én anderen te inspireren om door een kinderrechtenbril te kijken, samen met bevlogen collega’s, geeft mij enorme voldoening. Daarom werk ik hier met heel veel plezier!"

Chantal Roso

Juridisch medewerker Jeugdrecht
"Ik zet mij graag in om de rechten van kinderen te versterken, want zij zijn de toekomst. Werken voor een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen maakt mij dan ook trots."

Timo Veldman

Projectmedewerker Jeugdrecht
“Bij Defence for Children kom ik op voor de rechten van kinderen. Want een veilige, vrije jeugd en volwaardig onderdeel zijn van de samenleving is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Ook in Nederland.”

 

Maartje Berger

Juridisch adviseur Jeugdrecht
"Een verschil maken in het leven van kinderen door ervoor te zorgen dat hun stem gehoord wordt, hun rechten serieus worden genomen en kinderrechtenschendingen kunnen worden aangepakt, is geweldig werk."

Jessica van der Plas

Projectmedewerker Jeugdrecht
"De ontwikkeling van kinderen heeft een grote invloed op de ontwikkeling van onze samenleving. Zij moeten dan ook zo goed mogelijk ondersteund worden, zeker de meest kwetsbare kinderen. Ik vind het heel belangrijk om via mijn werk hieraan bij te dragen."

Ytje Hokwerda

Projectcoördinator Jeugdrecht
"Het is geweldig om met bevlogen collega’s je in te zetten voor de rechten van kinderen. Als het niet klopt met je rechtsgevoel dan is er een oplossing. Het kinderrechtenverdrag biedt daarvoor handvatten."

Roos de Wildt

Projectcoördinator Jeugdrecht 

Sharon Detrick

Juridisch adviseur jeugdrecht
“Ik ben er trots op dat ik voor een kinderrechtenorganisatie werk, die kiest voor een juridische insteek. Het is een verplichting voor ons allen om ons in te zetten voor de rechten van kinderen wereldwijd. Met onze partners bouwen we aan een duurzame relatie om samen bij te dragen aan de ontwikkeling en verdieping van kinderrechten. Dat is uniek.”

Eva Huls

Juridisch Adviseur Jeugdrecht

"Kinderen zijn zeer kwetsbaar in elke samenleving, ook in de onze. Zij verdienen alle zorg en aandacht. Hun belang staat voorop, altijd. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het helaas nog niet. Daarom probeer ik iedere dag tezamen met zeer betrokken collega’s verandering daarin teweeg te brengen. In meerdere opzichten verrijkt dit werk dan ook enorm en dat maakt het voor mij zo bijzonder."

Martine Goeman

Programmamanager Kinderrechten en Migratie
"Het is mooi om met mijn gedreven collega's er iedere dag voor te strijden dat vluchtelingenkinderen de bescherming krijgen die zij nodig hebben. We zijn niet alleen een watchdog voor de rechten van het kind, maar pakken problemen ook aan."

 

 

Janneke de Lange

Juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie
"Kinderen hebben in migratieprocedures meestal geen recht op een eigen advocaat. Dit terwijl deze kinderen bij uitstek een belangenbehartiger nodig hebben die opkomt voor hun specifieke belangen en rechten. Deze leemte in de individuele rechtsbescherming maakt het werk op de Kinderrechtenhelpdesk zo ontzettend belangrijk."

 

Sander Schuitemaker

Juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie
"Kinderrechten worden vaak vergeten in het migratierecht. Het beginsel dat het belang van het kind voorop moet worden gesteld, moet worden beschouwd als het prisma waardoor het recht moet worden bekeken. Daar zet ik me voor in.”

Jantine Walst

Juridisch medewerker Kinderrechten en Migratie
"Ik zet mij er graag voor in dat de (kinder)rechten van vluchtelingen- en migrantenkinderen gerespecteerd worden zodat zij de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, en zodat zij de ruimte krijgen om kind te kunnen zijn."

Martin Vegter

Juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie

“In migratiezaken kijkt de vreemdelingenrechter veelal eerst naar het kind als vreemdeling en pas daarna als kind. Bij de kinderrechter is dat ondenkbaar, daar staat altijd het kind centraal. Ik zie het als een uitdaging om ervoor te strijden dat ook binnen het vreemdelingenrecht het kind als kind wordt gezien en diens belang conform het IVRK daadwerkelijk vooropgesteld wordt.”

Liselot Bloemen

Projectcoördinator Meisjesrechten

“De rechten van kinderen en vooral van meisjes in ontwikkelingslanden staan onder grote druk: kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en seksueel geweld bijvoorbeeld komen er vaak voor. Ik draag graag mijn steentje bij om - samen met lokale partners - de rechten van meisjes te bevorderen en voel me daarom op mijn plek bij Defence for Children."

Anne Wijffelman

Juridisch medewerker Kinderrechten en Migratie

"In Nederland maken we ons verschrikkelijk druk om kinderen. We ontsteken in blinde woede als we lucht krijgen van kinderen in gevaar of overgelaten aan hun lot. Behalve als het gaat om kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit. Dan verandert de zaak ineens."

Joyce Brummelman

Programmacoördinator Meisjesrechten
"Ik vind het een uitdaging om mijn kennis in te zetten voor het verdedigen van de rechten van diegenen die zich in de meest kwetsbare situatie bevinden. Dat zijn vaak minderjarigen. Een bijdrage leveren aan het versterken van hun positie is voor mij van groot belang."

Daniëlle de Jong

Communicatieadviseur
"Het werken aan het versterken van kinderrechten is een voorrecht, zeker wanneer je hiermee het verschil kunt maken voor de meest kwetsbare kinderen. In mijn functie gaat communicatie hand in hand met mediabenadering, lobby, campagnes en actievoeren om zo naast het juridisch bijstaan van kinderen ook verandering teweeg te brengen voor een grotere groep kinderen."

Tirsa Hofstee

Communicatieadviseur
"Om misstanden in beleid rondom kinderrechten aan het licht te brengen, zoeken we de media op. Ik heb veel contact met journalisten, over een breed scala aan onderwerpen. In onze communicatie gaat het altijd over kwetsbare kinderen, het zijn hun belangen die we zo goed mogelijk proberen te behartigen. Dit doen we met gedegen juridische kennis en een flinke portie strijdlust."

Liz van Velzen

Communicatieadviseur

"Defence for Children bestaat uit vechters die onvermoeibaar blijven strijden voor de rechten van kinderen. Dat levert belangrijke verhalen op die we delen met media, mensen die ons werk steunen en mensen die een verschil kunnen maken in besluitvormingsprocessen."

Hevien Dahly

Communicatiemedewerker
"Er gaat geen dag voorbij waarop Defence for Children niet strijdt om kinderrechten beter te waarborgen in de maatschappij. Dat ik mijn steentje mag bijdragen aan deze organisatie als Ambassadeur van de Ik Blijf Hier Groep en als communicatiemedewerker, is fantastisch."

Theo Noten

Programmamanager Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting
"Een wereld waarin kinderen kunnen leven vrij van seksuele uitbuiting, daar gaan we voor als Defence for Children-ECPAT. Dat kunnen we alleen bereiken samen met overheid, bedrijfsleven, andere maatschappelijke organisaties en kinderen en jongeren zelf. En daarvoor zet ik me in (sinds 1996)."

Celine Verheijen

Projectcoördinator Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting
"Ik geef trainingen aan professionals in de toerismesector om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting. Wanneer mensen weten wat de signalen zijn en weten waar ze dit kunnen melden, doen zij dit ook. Alleen met meldingen kan de politie daders opsporen en slachtoffers helpen. Daarom vind ik dit werk zo belangrijk."

Juridisch adviseur Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting

Carrie van der Kroon

Programmamedewerker Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting
"Opkomen voor kinderrechten is in sommige landen gevaarlijk. Ik ben trots dat ik lokale kinderrechtenverdedigers die werken voor Defence for Children-ECPAT mag ondersteunen in het uitvoeren van hun soms moeilijke en dappere werk."

Iara de Witte

Projectmedewerker Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting
"Alles is kinderrechten. De basis voor bijna iedere beslissing of oplossing. Soms is het echt zo simpel. Heel vaak is de werkelijkheid natuurlijk veel weerbarstiger. Maar "kan niet" bestaat niet. Zorgen voor een kindgerichte oplossing is mijn uitdaging."

Gert Jan Geertsema

Hoofd Financiën
"Mijn hele werkzame leven heb ik bij goede doelen organisaties gewerkt, waarbij ik vooral mensenrechten zeer belangrijk vind. Ik vind het belangrijk om met z’n allen voor dat doel te werken. Samen voor rechtvaardigheid."

Marja van de Pavert

Medewerker Personeelszaken en Financiën
"We zijn in de loop der jaren groter geworden, hebben veel meer (internationale) projecten, maar de collegialiteit onderling, de betrokkenheid, gedrevenheid en inzet voor de rechten van kinderen (wereldwijd) is onveranderd blijven bestaan. En daar ben ik onwijs trots op!"

Joseph van den Eijnden

Financieel project coördinator

Karin Koemans

Medewerker Secretariaat
"Mijn collega’s zetten zich elke dag opnieuw met hart en ziel in, om de kinderrechten van elk kind te waarborgen. Ik vind het een voorrecht om hen te kunnen ondersteunen bij dit belangrijke werk."

Saskia Visser

Medewerker Secretariaat

“Het secretariaat biedt dagelijks ondersteuning aan hen die hard strijden voor de rechten van het kind. Daar ben ik trots op!”

Anandy Jongeboer

Medewerker Secretariaat

Sabina Prud'homme de Lodder

Medewerker Secretariaat en Financiën

"Samen gaan voor een mooiere en veiligere wereld. Blij dat ik hier deel van uit mag maken."

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee