Scroll down

Alternate Text

Duurzame oplossingen voor Roma kinderen, die slachtoffer zijn van criminele uitbuiting

In Nederland wordt sinds 2007 het probleem gesignaleerd van alleenstaande en rondtrekkende Oost-Europese kinderen die zich schuldig maken aan diefstal of zich bezighouden met bedelarij. Veel van deze kinderen geven bij de politie en jeugdbescherming aan dat zij Roma zijn. In 2016 zijn er in totaal 252 Oost-Europese kinderen aangehouden voor delicten als winkeldiefstal, zakkenrollerij, babbeltrucs en woninginbraak. Defence for Children – ECPAT en het Leger des Heils hebben onderzoek gedaan naar de bescherming van deze alleenstaande rondreizende kinderen. Zij zijn vermoedelijke slachtoffers van criminele uitbuiting.

Voor het onderzoek zijn 19 casussen gevolgd, waar mogelijk vanaf de aanhouding door de politie tot en met de beëindiging van de kinderbeschermingsmaatregel. Hieruit blijkt dat sinds 2015 de identificatie van deze kinderen als mogelijke slachtoffers van mensenhandel is verbeterd, maar het verspreiden van kennis over en de aanpak van dit fenomeen vraagt blijvende aandacht. Dit geldt ook voor de ketenaanpak van zorg- en veiligheidspartners. Verder blijkt dat het kind in de meeste gevallen terugkeert naar de ouders en het land van herkomst, zonder dat de situatie voor het kind is verbeterd. Het kind blijft zo kwetsbaar voor criminele uitbuiting. Het ontbreekt dus aan een effectieve bescherming van deze kinderen.

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee