Scroll down

Alternate Text

Vooronderzoek jeugd-GGZ en onderwijs

Defence for Children en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) constateren dat er in Nederland een probleem is met het bieden van jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ) aan kinderen en jongeren. Ook zijn er tekortkomingen in de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugd-GGZ. Dit blijkt uit het rapport ‘Vooronderzoek internationale verplichtingen, Nederlandse wet- en regelgeving en de huidige samenwerking in de uitvoeringspraktijk’. Het vooronderzoek bestaat uit een juridische analyse van het internationaal kinderrechtenkader inzake jeugd-ggz en het onderwijs en het nationaal juridische beleidskader. Daarnaast is een kader opgesteld voor de aansluiting van jeugd-ggz op het onderwijs.

In de publicatie worden diverse aanbevelingen gedaan. De samenwerking tussen het onderwijs en de jeugd-ggz dient uitdrukkelijk en specifiek, in lijn met de internationale eisen hiertoe, te worden verankerd. In nationale wet- en regelgeving dient nader uitgewerkt te worden hoe de samenwerking tussen het onderwijs en jeugd-ggz vorm zou moeten krijgen, waarbij onder meer aandacht moet worden besteed aan de taken, toeleiding, afstemming bij individuele ondersteuning en samenhang met andere voorzieningen. Daarnaast moeten kinderen en hun ouders actief worden betrokken bij het verbeteren van de samenhang tussen onderwijs en jeugd-GGZ en moet worden gegarandeerd dat kinderen toegang hebben tot dezelfde zorg, zodat er geen risico meer is op regionale verschillen en rechtsongelijkheid. In het rapport worden tevens suggesties gedaan voor vervolgonderzoek zodat de geconstateerde hiaten kunnen worden aangepakt.

Samenvatting: Vooronderzoek internationale verplichtingen, Nederlandse wet- en regelgeving en de huidige samenwerking in de uitvoeringspraktijk

Het volledige vooronderzoek is op te vragen via Jantine Walst op j.walst@defenceforchildren.nl 
Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee