Scroll down

Alternate Text

Op weg naar inclusief onderwijs als dagelijkse realiteit

Nederland heeft één van de meest gesegregeerde onderwijssystemen van Europa, en ondanks of dankzij passend onderwijs, een steeds verder stijgend aantal thuiszitters en er zijn steeds meer kinderen en jongeren die geen passende plek vinden in het huidige onderwijssysteem. Ondanks de verplichtingen die volgen uit het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap komt inclusief onderwijs in Nederland niet voldoende tot stand. Dit blijkt uit de publicatie ‘Op weg naar inclusief onderwijs als dagelijkse realiteit’, die kinderrechtenorganisatie Defence for Children op 12 november publiceert in aanloop naar het Tweede Kamerdebat evaluatie wet passend onderwijs.

In het rapport wordt een kinderrechtenkader geschetst en worden aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse staat om stappen te zetten richting inclusief onderwijs. De urgentie hiervan wordt bekrachtigd door de verhalen van ervaringsdeskundige Idman, Merijn en Lauren, die in de publicatie openhartig hun ervaringen met het onderwijs en hun pleidooi voor inclusief onderwijs delen. Daarnaast komen in de publicatie professionals Berdi, directeur van basisschool De Korenaar en Marieke die samen met haar man een Samen naar School klas heeft opgezet, aan het woord die de meerwaarde van inclusief onderwijs benadrukken voor de ontwikkeling van het kind. 

Meer informatie

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee