Scroll down

Alternate Text

Zo kan het ook: een betere situatie voor kinderen in azc's

Rapport - Zo kan het ook: een betere situatie voor kinderen in azc's.

Pers banner

Publicatie

De situatie van veel kinderen in asielzoekerscentra is verre van ideaal: ze hebben enorm veel meegemaakt, zijn weggerukt uit hun vertrouwde omgeving en verhuizen in Nederland van opvang naar opvang. Op dit moment staan kinderen in asielopvang in Nederland onder druk en Werkgroep Kind in azc, waar Defence for Children deel van uitmaakt, wil naar een Nederland met asielopvang waar de rechten van kinderen worden gerespecteerd. Niet alleen uit humanitair oogpunt, maar ook omdat dit met elkaar is afgesproken in het VN-Kinderrechtenverdrag.

Op basis van onderzoek en gesprekken met experts zijn de volgende vijf stappen opgesteld om de opvang van vluchtelingenkinderen te verbeteren:

Stap 1: kleinschalige opvang op een plek van begin tot eind
Door middel van het opvangen van gezinnen op eenzelfde plek van begin tot eind, het participeren en investeren in asielzoekers, het inzetten van mobiele IND-teams, elke opvang voorzien van een eigen aanmeldstraat en asielzoekerscentra kleinschaliger en menselijker maken.

Stap 2: breng noodzakelijke voorzieningen in orde
Door middel van het aanbieden van passend onderwijs en lesmateriaal, het aanbieden van beschikbare computers, het overstappen naar ander onderwijs, het geven van voorschools onderwijs, wifi beschikbaar maken in alle woonruimtes en goede voorlichting geven aan de ouders. Daarnaast is het belangrijk dat gezondheidszorg en jeugdzorg op maat zijn en dat er activiteiten als sport en spel worden georganiseerd.

Stap 3: ondersteun de ouders
Voor ouders van asielzoekerskinderen is het belangrijk om zo snel mogelijk een normaal gezinsleven op te bouwen. Zo is het goed voor de ouders om hun talent goed te benutten, ouders Nederlands laten leren met behulp van taalmaatjes en ouders moeten geholpen worden bij de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast is het goed voor ouders om ouderavonden te bezoeken.

Stap 4: informatie
Om kinderen de juiste informatie te kunnen geven op opvanglocaties, moeten er mentoren en of taalmaatjes voor de kinderen worden ingezet, de aanwezigheid van een speciaal onafhankelijk kindercontactpersoon in ieder centrum, kinderen en ouders goed informeren over de procedures en verblijf en kinderen en ouders voorzien van informatie over vrijetijdsbesteding, gezondheidszorg, onderwijsvoorzieningen en cursussen.

Stap 5: snel duidelijkheid
Door middel van het verkorten van procedures, zorgen dat kinderen en gezinnen voorrang krijgen, dat na maximaal 5 jaar kinderen een verblijfsvergunning moeten krijgen, dat de terugkeer gemonitord wordt en dat detentie geschrapt wordt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee