Scroll down

Alternate Text

"Ik wil terug naar Nederland"

Rapport - 'Ik wil terug naar Nederland'.

Pers banner

Publicatie

Monitoring van teruggekeerde gewortelde kinderen in Armenië. Het afgelopen jaar zijn twintig kinderen, die langdurig in Nederland hebben gewoond, gedwongen uitgezet naar Armenië. Zij kwamen ondanks hun lange verblijf in Nederland niet in aanmerking voor het Kinderpardon. Uit het onderzoek van de Universiteit Groningen en kinderrechtenorganisatie Defence for Children blijkt dat de leefomstandigheden van de uitgezette gezinnen in Armenië slecht zijn. Monitoring van de situatie van de kinderen die zijn uitgezet, en ondersteuning bij terugkeer en hervestiging in land van herkomst verdient aandacht.

Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen en kinderrechtenorganisatie Defence for Children geven sinds 2006 aan dat gedwongen uitzetting van kinderen die vijf jaar of langer in Nederland wonen schadelijk is voor hun ontwikkeling. Een gedwongen uitzetting na meer dan vijf jaar verblijf in Nederland is in strijd met artikel 3 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Omdat gedwongen terugkeer een groot risico betekent voor de ontwikkeling van kinderen is het van belang inzicht te krijgen in hoe het met hen gaat en na terugkeer en de factoren die bijdragen of juist afbreuk doen aan een duurzame terugkeer.

Aanbevelingen

Defence for Children en de Universiteit Groningen bevelen aan dat de overheid voor ieder gezin dat wordt uitgezet, een vertrekplan maakt. Hierin moet minimaal aangegeven zijn waar het gezin kan wonen na terugkeer, hoe het gezin voor minimaal een jaar in levensonderhoud kan voorzien, hoe kinderen passend (taal)onderwijs kunnen volgen, hoe de toegang tot gezondheidszorg en psychologische zorg is geregeld en hoe dat onderwijs en die zorg voor de desbetreffende gezinsleden gefinancierd wordt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee