Scroll down

Alternate Text

Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties

Ruim 7.000 kinderen wonen in maart 2018 met hun ouders in een azc, gezinslocatie of een andere vorm van asielopvang. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag heeft elk kind het recht om op te groeien in een veilige omgeving en toegang tot goede gezondheidszorg. Verder hebben zij recht op passend onderwijs en op inspraak bij besluiten die henzelf aangaan. Deze rechten moeten worden nageleefd, ook in azc's en gezinslocaties. Uit het onderzoek ‘Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties’ blijkt onder andere dat kinderen veel moeten verhuizen (gemiddeld 1 keer per jaar). Ook zijn scholen vaak niet in de buurt van de locaties, moeten gezinnen nog steeds vaak basisvoorzieningen zoals toilet en douche met elkaar delen en ervaren veel kinderen angst of stress voor een mogelijke uitzetting.

Het onderzoek ‘Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties’ is uitgevoerd in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Werkgroep Kind in azc. Die werkgroep is een samenwerking tussen UNICEF, War Child, Defence for Children, Kerk in Actie, VluchtelingenWerk Nederland en Stichting De Vrolijkheid. In de publicatie worden aanbevelingen gedaan om de situatie van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties te verbeteren. Zo wordt aanbevolen om meer aandacht te schenken aan sociaal-emotionele veiligheid in de asielopvang en aan gehandicapte kinderen die speciale behoeften hebben. Ook wordt aanbevolen om families een eigen woonruimte met toilet en douche te bieden.

Meer informatie

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee