Scroll down

Alternate Text

Ik heb recht op mijn eigen rechten

Kinderen worden vaak vergeten in de discussie over het verblijfsrecht van mensen die ervan verdacht worden mensenrechten te hebben geschonden. Justitia et Pax Nederland en Defence for Children International nemen het voor hen op. Met deze brochure zetten we de zonen en dochters van vermeende oorlogsmisdadigers die in Nederland asiel hebben aangevraagd in de schijnwerpers.

Als mensenrechtenorganisaties pleiten Justitia et Pax Nederland en Defence for Children International voor een intensieve strafrechtelijke vervolging van eenieder die verdacht wordt van oorlogsmisdaden. Straffeloosheid is een doodsteek voor mensenrechten en dus ook voor kinderrechten. 

Deze brochure gaat over de kinderen van een ouder met een 1F-achtergrond. 1F staat voor dit artikel in het Vluchtelingenverdrag van Genève. Daarin staat dat vluchtelingen bij wie ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat zij zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdrijven, geen asielbescherming mag worden gegeven. Het komt maar heel zelden voor dat deze personen strafrechtelijk vervolgd (kunnen) worden. Aan de andere kant kan de persoon met het 1F-label vaak niet uitgezet worden, omdat hem of haar in het land van herkomst waarschijnlijk een onmenselijke of vernederende behandeling wacht. Op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is uitzetting dan niet mogelijk. Daardoor leven mensen met een 1F-label jarenlang in een vacuüm: geen verblijfsvergunning en geen terugkeer. Als de gezinsleden van deze persoon geen zelfstandige asielmotieven hebben, worden zij meegezogen in deze uitzichtloze situatie. 

Bij de uitwerking van het generaal pardon werd duidelijk dat de partners en kinderen van mensen met een 1F-label niet in aanmerking kwamen voor het generaal pardon. Voor tientallen jongeren bleek dit een bittere teleurstelling te zijn. Zij besloten tot het oprichten van een comité dat met steun van Defence for Children International en Justitia et Pax voor hun belangen opkomt: het Comité Foute Kinderen Bestaan Niet. 

Het Comité werkt aan een documentaire, is al in de Tweede Kamer geweest en heeft zich gepresenteerd op een expertmeeting. Nu bereiden de leden zich voor op een hoorzitting in de Tweede Kamer die gehouden wordt nadat staatssecretaris Albayrak van Justitie een brief over haar visie op de 1F-problematiek aan de Tweede Kamer heeft verzonden. 

De jongeren staan niet alleen in hun roep om rechtvaardigheid en erkenning van hun rechten. Bijdragen aan deze brochure van bijvoorbeeld Amnesty International, UNICEF Nederland, de VNvluchtelingenorganisatie UNHCR, VluchtelingenWerk Nederland en de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken tonen aan dat de steun voor een onafhankelijke rechtspositie én verblijfsvergunning voor deze kinderen groot is. 

Met deze brochure willen de leden van het Comité Foute Kinderen Bestaan Niet hun eigen levensverhaal vertellen. “Er wordt zoveel over ons gesproken en ook snel geoordeeld”, zei één van hen, “maar weten ze wel wie ik ben?”

Meer informatie:

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee