Scroll down

Alternate Text

Jaarverslag Girls Advocacy Alliance programma 2019

In de Girls Advocacy Alliance (GAA) werkt Defence for Children-ECPAT Nederland samen met Plan International Nederland, Terre des Hommes en het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het uitbannen van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en aan het versterken van hun economische kansen door middel van lobby en advocacy. Het programma wordt uitgevoerd in tien landen: Ethiopië, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Kenia, Uganda, India, Bangladesh, Nepal en de Filipijnen. We blikken in het jaarverslag 2019 terug op het vierde, en één na laatste, jaar van het programma.

Dit jaar heeft goede resultaten opgeleverd. Door internationale pleitbezorging verankert de VN-Mensenrechtenraad meisjesrechten in internationale verdragen via resoluties over kindhuwelijken en geweld tegen en discriminatie van meisjes. Tevens wordt het mandaat van de VN-Werkgroep discriminatie tegen vrouwen uitgebreid naar meisjes. Bij de High Level Political Forum in New York pleiten meisjesrechtenverdedigers uit Sierra Leone, Ghana en de Filipijnen voor toegang voor meisjes tot onderwijs, waardig en fatsoenlijk werk en publieke diensten. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en de Nederlandse staat spreken zich in 2019 uit voor de bescherming van meisjes als mensenrechtenverdedigers. Op regionaal niveau zetten 1.850 traditionele leiders zich actief in voor meisjesrechten in landen waar GAA actief is. Ook op nationaal niveau is er beweging. In Liberia wordt na jarenlange lobby de wet tegen huiselijk geweld tegen kinderen en vrouwen aangenomen en de zaak die Defence for Children Sierra Leone samen met nationale mensenrechtenorganisaties bij het Hof van Justitie van ECOWAS (Economische Gemeenschap van de landen van West-Afrika) aanspant, zorgt ervoor dat zwangere meisjes weer naar school mogen.

Lees alle resultaten in het GAA jaarverslag 2019

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee