Scroll down

Alternate Text

Herstelrecht in jeugdstrafzaken in Nederland, waar staan we?

Regelmatig schrijven medewerkers van Defence for Children artikelen in vaktijdschriften. In september 2017 verscheen het artikel 'Herstelrecht in jeugdstrafzaken in Nederland, waar staan we?' in het tijdschrift JIP, Jeugdrecht in de Praktijk, geschreven door Maartje Berger, juridisch adviseur Jeugdrecht bij Defence for Children en Annemiek Wolthuis, vice-voorzitter van het European forum for restorative justice en redactielid van het Tijdschrift voor Herstelrecht.

Herstelrecht richt zich op de schade die ontstaat na een strafbaar feit en het (mogelijke) herstel ervan. In het Nederlandse jeugdstrafrecht is een trend zichtbaar waarin er meer aandacht is voor mediation en herstel. Het aanbod van alternatieve straffen en herstelrechtelijke interventies breidt zich uit. In het artikel wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van herstelrecht specifiek gericht op jeugd en hoe dit past binnen een internationaal kader met het VN-Kinderrechtenverdrag als uitgangspunt.

Vragen die in het artikel in JIP beantwoord worden zijn onder andere: Wat is er nodig om herstelrecht, waaronder mediation, effectief in te zetten in jeugdstrafzaken, zodat voldoende rekening wordt gehouden met leeftijd en ontwikkeling? Wat maakt de inzet van herstelrecht bijzonder en wat is er nodig om het een stevige basis te geven in het jeugdstrafrecht?

Download hier het artikel 'Herstelrecht in jeugdstrafzaken in Nederland, waar staan we?' in het tijdschrift JIP, Jeugdrecht in de Praktijk, d.d. september 2017.

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee