Scroll down

Alternate Text

Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling biedt een stappenplan waar hulpverleners naar kunnen handelen indien zij te maken krijgen met een vermoeden van kindermishandeling, kindermisbruik of verwaarlozing. Hoewel het belang van het kind altijd voorop staat in de Meldcode, komt het in de praktijk regelmatig voor dat kinderen niet worden betrokken bij de beslissingen die over hun leven genomen worden. Om ervoor te zorgen dat kinderen in de toekomst betrokken worden bij het uitvoeren van de Meldcode, biedt de publicatie 'Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' hiervoor de nodige handvatten. Defence for Children is als kinderrechtenorganisatie betrokken bij de totstandkoming van deze handreiking.

In het VN-Kinderrechtenverdrag is vastgelegd dat kinderen het recht hebben betrokken te worden bij beslissingen die hen aangaan en dat professionals bovendien verplicht zijn om hier actief aan mee te werken. Er wordt in de publicatie onder andere aangegeven wat de rechten van kinderen in deze situatie zijn, welke informatie in een bepaalde situatie aan kinderen moet worden verstrekt, hoe men het beste een gesprek met kinderen kan voeren en op welke wijze de wens van een kind in een beslissing meegewogen dient te worden. Ook zijn er voorbeeld-uitspraken opgenomen waar hulpverleners gebruik van kunnen maken tijdens een gesprek met een kind. Bovendien komen in de publicatie jongeren aan het woord die het belang van het kunnen geven van hun mening onderstrepen. De handreiking laat zien dat hulpverleners vaak meer mogelijkheden hebben om kinderen bij besluitvorming te betrekken dan zijzelf wellicht denken.

De handreiking ‘Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van VWS in het kader van het programma ‘Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis’. De inhoud van deze handreiking is opgesteld door de Augeo Foundation, Defence for Children, Rijksuniversiteit Groningen, Veilig Thuis Haaglanden en Verwey-Jonker Instituut.

De publicatie 'Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee