Scroll down

Alternate Text

Jubileumeditie Jaarbericht Kinderrechten 2017

Jaarbericht Kinderrechten - Defence for Children en UNICEF Nederland.

Pers banner

Publicatie

De afgelopen tien jaar is de situatie van kinderen in Nederland verbeterd. Veel zorgen over de situatie van kwetsbare kinderen zijn echter nog steeds niet weggenomen. Dat blijkt uit de tiende editie van het Jaarbericht Kinderrechten dat op 16 juni is gepresenteerd door Defence for Children en UNICEF Nederland. Positieve stappen zijn de aanstelling van de Kinderombudsman, de invoering van een wettelijk verbod op slaan in de opvoeding en de verbeteringen binnen het jeugdstrafrecht. Ondanks deze verbeteringen is er nog steeds aandacht nodig voor kwetsbare groepen kinderen in Nederland. Een specifiek zorgpunt voor beide kinderrechtenorganisaties is dat het aantal kinderen dat geregistreerd staat in de DNA-databank en het justitieel documentatiesysteem de laatste tien jaar enorm is gestegen.

Naast deze problemen worden er in de tiende editie van het Jaarbericht ook andere zorgpunten benoemd:

  • Het is zorgelijk dat er in de afgelopen tien jaar weinig landelijke cijfers zijn over kinderen die te maken krijgen met mishandeling. In het signaleren en het melden van kindermishandeling is ge├»nvesteerd, nu is het noodzaak dat er meer inzicht komt in hoe het kind wordt geholpen.
  • Door de decentralisatie zijn de verschillen in de zorg tussen gemeenten toegenomen. Bij een thema als kindermishandeling, jeugdhulp of armoede hangt het af van de gemeente waar een kind woont hoe de toegang tot en kwaliteit van de zorg is geregeld. UNICEF Nederland en Defence for Children pleiten voor landelijke normen waardoor de onderlinge verschillen zullen verdwijnen.

Migrantenkinderen

Een bijzonder kwetsbare groep zijn de migrantenkinderen. Voor hen is er op verschillende gebieden vooruitgang geboekt; migrantenkinderen worden bij binnenkomst niet meer in detentie gezet en kinderen belanden na hun asielprocedure niet meer op straat. Het Jaarbericht Kinderrechten benoemt echter ook een aantal zorgpunten:

  • Jaarlijks verdwijnen er kinderen uit de opvang waarbij er in veel gevallen geen gedegen onderzoek wordt verricht. In 2016 ging het om een schrikbarend aantal van 290 kinderen, waarvan 30 uit de Beschermde Opvang, die speciaal is opgericht voor kinderen die slachtoffer van mensenhandel zijn of kwetsbaar zijn om dat te worden. Een forse stijging vergeleken met het ook al hoge cijfer van verdwenen kinderen in 2015.
  • Het Kinderpardon blijkt een wassen neus. In 2016 werd 96%-99% van de aanvragen voor het Kinderpardon afgewezen, ondanks dat deze kinderen langer dan vijf jaar in Nederland zijn. UNICEF Nederland en Defence for Children roepen op tot verblijfsrecht voor deze gewortelde kinderen en een wet waarin het belang van het kind wordt verankerd.
  • In 2016 moesten migrantenkinderen vaak verhuizen. Afgelopen jaar waren er 3.500 verhuizingen, een stijging van meer dan 50%. Hierdoor ervaren kwetsbare kinderen steeds opnieuw onrust en moeten zij vriendschappen, scholing en eventuele behandeltrajecten verbreken. Dit is niet nodig en moet stoppen.

Formatie

In de tiende editie van het Jaarbericht, onderstrepen kinderrechtenorganisaties UNICEF Nederland en Defence for Children de noodzaak dat een welvarend land als Nederland op moet komen voor de meest kwetsbare kinderen. De formatie biedt een kans om de problemen daadwerkelijk aan te pakken.

Download hier het Jaarbericht Kinderrechten 2017

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee