Scroll down

Alternate Text

Jaarbericht Kinderrechten 2018

Het jaarbericht van 2018 is op 19 juni 2018 gepresenteerd in het Humanity House te Den Haag. De jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland laat vooruitgang zien, maar hulp aan kwetsbare kinderen schiet nog te vaak te kort.

Kinderrechten & kindermishandeling

Jaarlijks zijn in Nederland 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de aanpak van kindermishandeling aangemerkt als een absolute prioriteit. Dat is een goede stap. Maar om mishandeling zoveel mogelijk te voorkomen, en aan slachtoffers tijdig passende hulp te bieden, is veel meer nodig. Zoals meer landelijke sturing, meer capaciteit en een betere kwaliteit van de zorg. 

Kinderrechten & jeugdhulp

Nog niet alle kinderen hebben toegang tot passende jeugdhulp, terwijl zij daar wel recht op hebben. Om dit mogelijk te maken, moeten er eisen opgesteld worden voor jeugdhulp die landelijk gelijk zijn. Daarnaast moeten kinderen en jongeren zelfstandig aanspraak kunnen maken op sociale zekerheid en moet het belang van het kind centraal komen te staan in armoede-en schuldenbeleid.

Kinderrechten & Jeugdstrafrecht

Als het gaat om minderjarige verdachten, voldoet Nederland nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Jongeren moeten soms wel een jaar wachten op de interventie of alternatieve straf die de rechter oplegt, er wordt nog steeds standaard DNA-materiaal afgenomen bij minderjarigen en er worden nog steeds minderjarigen berecht via het volwassenstrafrecht.

Toch zien we ook vooruitgang: Het aantal kinderen dat door de politie is opgepakt en in een politiecel verblijft, is flink afgenomen, van ruim 7.000 in 2016 naar zo’n 5.000 in 2017. Het aantal politieverhoren neemt al jaren af, net als het aantal kinderen dat in een justitiële jeugdinrichting is opgesloten. Een halvering ten opzichte van vijf jaar geleden.

Kinderrechten & migratie

Defence for Children en UNICEF Nederland maken zich zorgen over een aantal verontrustende zaken die op gebied van migratie uit het onderzoek naar voren zijn gekomen: zo zijn in 2017 geen verblijfsvergunningen toegekend aan alleenstaande kinderen, die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. De criteria van het buitenschuldbeleid zijn nu veel te strikt; vorig jaar zijn veertig kinderen uitgezet naar Afghanistan, waarvan tien in hun eentje. En dat terwijl het land veel gevaarlijker is geworden. Dit is slechts een kleine greep uit de zorgwekkende uitkomsten. 

Kinderrechten & uitbuiting

Sinds 2012 werken er 150 gespecialiseerde politiemensen op het thema kinderporno en kindersekstoerisme. Hoewel het aantal meldingen van kinderporno sindsdien met 800 procent is toegenomen, is er geen rechercheur bijgekomen. Ook het aantal kinderen die uit de vreemdelingenopvang verdwijnen is hoog, afgelopen jaar ging het om 400 minderjarigen. Dit moet stoppen. Ook moet er een Rijksbrede aanpak ontwikkeld worden om buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel beter te ondersteunen en criminele uitbuiting van kinderen te voorkomen.

Kinderrechten & Caribisch Nederland

Opnieuw ontbreken er cijfers om een compleet beeld te kunnen krijgen van de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland. Er is geen data over jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. Net als cijfers voor migratie en uitbuiting. Een dataregistratiesysteem waarmee het welzijn van kinderen op de eilanden gemonitord kan worden, moet een prioriteit worden van de Nederlandse regering.

 

Meer informatie:

 

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee