Scroll down

Alternate Text

Jaarbericht Kinderrechten 2016

Jaarbericht Kinderrechten 2016, Defence for Children en UNICEF Nederland.

Pers banner

Publicatie

Een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland krijgt te weinig aandacht, zo blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten 2016, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland. Het Jaarbericht is door jongeren van de ISK school uit Utrecht en het jongerenpanel van UNICEF overhandigd aan Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kinderrechtelijke zorgen

Over de zeer kwetsbare groep kinderen die met kindermishandeling te maken krijgt, zijn geen goede cijfers beschikbaar, niet over het aantal en niet over hoe snel ze hulp krijgen. In 2015 kregen 347.930 jongeren te maken met jeugdhulp. De wijkteams stonden 24.650 jongeren bij. Deze wijkteams zijn echter nog niet op volle kracht. Ook zijn er veel zorgen over het signaal dat er steeds meer kinderen zonder dat de rechter er naar kijkt in gesloten inrichtingen worden geplaatst en onterecht met dwangmaatregelen te maken krijgen. In 2015 kwamen 3.859 vluchtelingenkinderen zonder voogd of ouders aan in Nederland, bijna vier keer zo veel als in 2014. Het is onrustig op de locaties, er is te weinig professionele ondersteuning, kinderen zien geen perspectief en komen vaak in aanraking met drank en drugs. Daarnaast zijn er zorgen over de opvang en verblijfsregeling van buitenlandse slachtoffers van kinderhandel en de circa 160 verdwijningen van kinderen uit de asielopvang.

Blinde vlek

Het ontbreken van goede cijfers is een breder probleem. Door het gebrek aan goede informatie over jeugdhulp is lastig te monitoren of gemeenten de zorg voor kinderen goed uitvoeren. Naast het ontbreken van cijfers over kindermishandeling, is het ook onduidelijk hoeveel 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht, hoeveel kinderen uit huis zijn geplaatst en hoeveel ouders gezinshereniging bij een kind aanvragen. Voor Caribisch Nederland geldt dit gebrek aan informatie nog sterker. Daar zijn vrijwel geen cijfers voorhanden over de situatie van kinderen in moeilijke situaties.

In het Jaarbericht Kinderrechten is ook aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede, voor kinderen die net buiten de normen van het Kinderpardon vallen en de zorgelijke situatie dat bijna acht op de tien kinderen in detentie niet is veroordeeld. Ook staan in elk hoofdstuk aanbevelingen en geven jongeren per thema een advies.

Download hier het Jaarbericht 2016

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee