Scroll down

Alternate Text
Pers banner

Politieke partijen doen aan cherrypicking bij kinderrechten

Politieke partijen stellen het belang van kinderen onvoldoende voorop in hun verkiezingsprogramma's, blijkt uit de vandaag gepubliceerde kieswijzer van Defence for Children, www.stemvoorkinderen.nl. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de thema's. Zo zeggen alle partijen de kinderrechten die samenhangen met bestaanszekerheid te willen waarborgen, maar heeft meer dan de helft van de partijen asiel- en migratieplannen die de rechten van kinderen op de vlucht ronduit schenden. Defence for Children wijst erop dat kinderrechten, net als alle mensenrechten, ondeelbaar, onderling afhankelijk en met elkaar verbonden zijn. Nederland is verantwoordelijk voor het respecteren, beschermen en verwezenlijken van de rechten van álle kinderen in Nederland. Politieke partijen kunnen en mogen daarbij niet aan cherrypicking doen.

Verschillen bestaanszekerheid en asiel en migratie

Defence for Children analyseerde de verkiezingsprogramma’s van dertien partijen aan de hand van het VN-Kinderrechtenverdrag. Daaruit blijkt dat de mate waarin politieke partijen kinderrechten waarborgen, per thema sterk verschilt. Het grootste verschil is zichtbaar bij de thema’s bestaanszekerheid en asiel en migratie. Geen enkele partij scoort slecht op bestaanszekerheid, en de plannen van acht partijen leiden zelfs tot een verbetering van de positie van kinderen die in armoede leven. Daartegenover staat dat meer dan de helft van de partijen asiel- en migratiestandpunten heeft die de rechten van kinderen schenden. Dit geldt voor de plannen van VVD, PVV, BBB, CDA, SGP, FvD en NSC.

“De rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag gelden voor alle kinderen, dus ook voor kinderen die naar Nederland vluchten en hier asiel aanvragen,” aldus Mirjam Blaak, directeur van Defence for Children. “We zijn verheugd om te zien dat de plannen voor bestaanszekerheid positieve effecten voor kinderen hebben, maar de asiel- en migratieplannen van veel partijen zijn zorgwekkend. Zo doen meerdere partijen voorstellen om kinderen op de vlucht voor oorlogsgeweld het recht te ontzeggen om met hun ouders samen te zijn. Diverse partijen stellen zelfs voor om überhaupt alle kinderen op de vlucht te verbieden in Nederland om bescherming te vragen. Een asielquotum en het vertragen van of stellen van voorwaarden aan gezinshereniging zijn rechtstreeks in strijd met het verdrag.”

Bestaanszekerheid staat in veel verkiezingsplannen centraal en kinderen hebben daar profijt van. Zij hebben recht op een levensstandaard die toereikend is voor hun ontwikkeling. Alle dertien partijen doen voorstellen die bijdragen aan de waarborging van dit kinderrecht. CDA, D66, GroenLinks/PvdA, ChristenUnie, PvdD, NSC en Volt hebben daarnaast specifieke voorstellen om de positie van kinderen te verbeteren, zoals het garanderen van basisvoorzieningen voor gezinnen en het verlagen van de kosten van kinderopvang.

Aandacht voor kinderrechten ontbreekt

Kinderen mogen zelf geen stem uitbrengen, maar de plannen van de politieke partijen hebben veel invloed op hun dagelijks leven en hun toekomst. Nog niet alle politieke partijen hebben oog voor de specifieke positie van kinderen. Veel plannen hebben een positief neveneffect op die positie, maar stellen het belang van het kind niet daadwerkelijk centraal. Defence for Children roept partijen op om hier meer aandacht aan te besteden.

Noot voor de redactie:

De kieswijzer Kinderrechten is in te zien via www.stemvoorkinderen.nl. Deze is gebaseerd op de (concept)verkiezingsprogramma's van de dertien politieke partijen die in de gecombineerde Peilingwijzer van I&O en Ipsos van 27 september 2023 twee of meer zetels peilden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mylène Tabernal, persvoorlichter bij Defence for Children, op telefoonnummer 06-19319730 of via m.tabernal@defenceforchildren.nl

Deel dit artikel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee