Scroll down

Alternate Text
News banner

Grote steun EU-wetgeving online kindermisbruik onder Nederlanders en andere EU-burgers

Europeanen zijn het erover eens dat kinderen online steeds meer risico lopen op seksueel misbruik en uitbuiting en dat online dienstverleners een belangrijke rol horen te spelen om kinderen hiertegen te beschermen. Dat blijkt uit de Flash Eurobarometer-enquête onder ruim 26.000 EU-burgers uit 27 lidstaten. Een grote meerderheid van de Europeanen (EU 73% - NL 77%) ziet online seksueel misbruik van kinderen als een wijdverbreid probleem en is geneigd het wetsvoorstel van de Europese Commissie, gericht op de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen, te steunen (EU en NL 78%). Defence for Children vond in 2021 vergelijkbare cijfers in een onderzoek onder 9.000 EU-burgers in acht landen. We vertrouwen erop dat de Europese volksvertegenwoordigers naar de mening van de EU-burgers luisteren en later dit jaar voor het wetsvoorstel stemmen.

Overal in Europa ervaren kinderen ongewenst online seksueel gedrag en de omvang is zorgwekkend. Meer dan twee op de drie jongeren geeft aan dat ze tijdens hun jeugd ten minste één vorm van online seksueel geweld hebben meegemaakt, zo blijkt uit het recente WeProtect Global Alliance-onderzoek (zie onder ‘Meer informatie’). Daarom kwam de Europese Commissie met een wetsvoorstel om aanbieders van online diensten in de EU te verplichten een risicoboordeling uit te voeren en risicobeperkende maatregelen te nemen. Wanneer hun online dienst een aanzienlijk risico vormt wat betreft seksueel kindermisbruik kunnen zij door nationale rechtbanken of onafhankelijke autoriteiten tijdelijk worden verplicht online seksueel misbruik van kinderen proactief te detecteren, te melden en te verwijderen. Dit jaar wordt in het Europees Parlement gestemd over het wetsvoorstel. Uit de Flash Eurobarometer blijkt dat een grote meerderheid van de Europese burgers het wetsvoorstel steunt (EU en NL 78%).

Meeste EU-burgers en Nederlanders vinden internet onveilig voor kinderen

Verreweg de meeste mensen denken dat kinderen niet veilig kunnen internetten zonder blootgesteld te worden aan schadelijke inhoud (EU78% - NL 81%). Zij zijn bang dat kinderen online worden benaderd door volwassenen die hen kwaad willen doen (EU 75% - NL 81%). Ouders weten onvoldoende wat hun kinderen online doen (EU = 82% - NL = 83%) en tools zoals ouderlijk toezicht zijn volgens de uitkomsten van de enquête onvoldoende om kinderen online veilig te houden (EU 82% - NL 78%).

Online dienstverleners moeten kindermisbruik opsporen

De meeste EU-burgers vinden dat online dienstverleners (bijvoorbeeld sociale mediaplatforms) een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd tegen online seksueel misbruik van kinderen (EU 89% - NL 89%). Meer dan de helft van de mensen vindt dat dit niet vrijblijvend zou moeten zijn (EU 60% - NL 58%). Een meerderheid vindt zelfs dat online dienstverleners onder bepaalde omstandigheden wettelijk verplicht zouden moeten zijn om online seksueel misbruik van kinderen op te sporen, te verwijderen en te melden (EU 55% - NL 64%). De meeste mensen vinden het kunnen opsporen van kindermishandeling even belangrijk of zelfs belangrijker dan het recht op online privacy (EU 86% - NL  95%).

Steun voor gebruik van AI om nieuw materiaal op te sporen

EU-burgers, waaronder Nederlanders, vinden dat online dienstverleners tools zouden moeten kunnen gebruiken, waaronder een combinatie van geautomatiseerde technologische tools en menselijk toezicht, om online seksueel misbruik van kinderen op te sporen. Ook wanneer deze tools de privacy van de gebruikers aantasten. Hierbij is niet veel onderscheid tussen het gebruik van tools om bekend materiaal op te sporen (EU 89% - NL 87%), hulpmiddelen op basis van kunstmatige intelligentie (AI) die nieuw online gedeeld materiaal van seksueel misbruik detecteren (EU 85% - NL 80%) of tools op basis van AI die online kinderlokken (grooming)  en/of dreigend misbruik detecteren EU 84% - NL 79%).

Steun voor opsporing online kindermisbruik in privéberichten

Er blijkt ook grote steun te zijn om voor het opsporen van online kindermisbruik door online dienstverleners in openbaar gedeelde kinderlokgesprekken (grooming), bijvoorbeeld op forums en spelplatforms (EU 87% - NL 82%). Er is ongeveer evenveel steun voor de opsporing van online kindermisbruik in privéberichten (bijv. e-mail, chat) in geval van een significant risico op seksueel misbruik van kinderen op een specifiek platform (EU 87% - NL 84%), zelfs wanneer deze berichten end-to-end zijn versleuteld  (EU 83% - NL 80%).

Steunt u ook de voorgestelde Europese wetgeving om bedrijven te verplichten online kindermisbruik tegen te gaan? Laat het weten!

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Dringende oproep aan demissionair minister van Justitie en Veiligheid om EU-wetsvoorstel tegen online kindermisbruik te steunen

In een samen met twaalf andere organisaties opgestelde brief roept Defence for Children de demissionair minister van Jus…


Lees meer

Maak het kijken naar pornografie bespreekbaar

Psychische problemen en het bekijken van steeds extremere pornografie lijken vaak vooraf te gaan aan het daadwerkelijk s…


Lees meer

Online handleiding voor seksueel kindermisbruik verboden

Per 1 juli 2023 is in het Wetboek van Strafrecht een nieuwe strafbepaling opgenomen die ook voorbereidingshandelingen me…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee