Scroll down

Alternate Text
News banner

Wetsvoorstel verantwoord ondernemen ingediend: grote stap voor kinderrechten

Vandaag is het voorstel voor een Wet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen ingediend in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie), mede-ingediend door GroenLinks, PvdA en SP, verplicht bedrijven om de internationaal erkende OESO-normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven. Defence for Children juicht dit initiatief toe. Carrie van der Kroon: “Een wettelijke zorgplicht en de plicht om nadelige gevolgen voor mensen- en kinderrechten te voorkomen, betekent een grote stap voorwaarts in maatschappelijk verantwoord ondernemen. We pleiten ervoor dat de Tweede Kamer dit wetsvoorstel na de verkiezingen zal aannemen.”

Groot draagvlak voor wetgeving

Het draagvlak voor MVO-wetgeving in Nederland is groot, zowel in het maatschappelijk middenveld als in het bedrijfsleven. Zo steunen meer dan 125 bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden, religieuze organisaties en academici het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen, dat pleit voor de invoering van MVO-wetgeving in Nederland. Defence for Children is één van de leden van dit initiatief. Ook in de media spraken grote én mkb-bedrijven zich uit voor nationale MVO-wetgeving. In september 2020 adviseerde ook de Sociaal-Economische Raad het kabinet om bindende MVO-regels in te voeren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in verkiezingsprogramma’s

Uit de kinderrechtenstemwijzer: www.stemvoorkinderen.nl blijkt dat met name de ChristenUnie, PvdA, D66 en Partij voor de Dieren zich positief uitlaten over maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun verkiezingsprogramma’s. Carrie van der Kroon: “Het is belangrijk dat er heldere verplichtingen zijn en dat kinderrechten centraal staan in het beleid rond internationale handel en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kinderarbeid dient voorkomen te worden door uitvoering te geven aan de Wet Zorgplicht Kinderarbeid. En het bedrijfsleven moet gestimuleerd worden om kinderrechten te bevorderen en transparant te zijn over de impact van hun bedrijfsvoering op kinderen.”

Verantwoord ondernemen volgens OESO-richtlijnen

Het wetsvoorstel van de vier partijen creëert een zorgplicht voor alle bedrijven in Nederland om mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun productieketens te voorkomen. Bedrijven met meer dan 250 werknemers worden verplicht om de zes stappen van gepaste zorgvuldigheid uit te voeren, in lijn met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Handhaving van de wet vindt plaats via een toezichthouder, die aanwijzingen kan geven en bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom kan opleggen. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen door de nieuwe Tweede Kamer, sluit Nederland aan bij Frankrijk, waar dergelijke wetgeving al bestaat sinds 2017, en Duitsland, waar in 2023 MVO-wetgeving wordt ingevoerd.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nederlander opgepakt in de Filippijnen vanwege kindermisbruik

Op 21 juni is een Nederlander gearresteerd in een hotel bij White Beach in Puerto Galera, Filippijnen. De receptioniste …


Lees meer

Wereldwijde coronacrisis leidt tot toename seksuele uitbuiting van kinderen

De huidige coronacrisis heeft geweld tegen kinderen verergerd en geleid tot nieuwe vormen van seksuele uitbuiting en mis…


Lees meer

Scalda college wint de jaarlijkse Don’t Look Away wedstrijd

Dit jaar deden zes scholen mee aan de jaarlijkse wedstrijd waarin leerlingen van MBO toerismescholen een gadget bedenken…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee