Scroll down

Alternate Text
News banner

Voorstel voor experiment onderwijszorgarrangementen onduidelijk en onvolledig

30 november

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) willen de combinatie onderwijs en zorg voor kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. Hiertoe willen zij gedurende het experiment onderwijszorgarrangementen tijdelijk de wetgeving op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, inhoud van onderwijs en locatie van onderwijs wijzigen. Het voorstel is uitgewerkt in een conceptbesluit en Nota van Toelichting. Als het experiment slaagt, wordt de onderwijswetgeving aangepast.

Een stap in de goede richting, maar nadere uitwerking noodzakelijk

Defence for Children heeft via de internetconsultatie op het voorstel gereageerd. Wij vinden het positief dat de ministeries willen onderzoeken of afwijking van specifieke onderdelen van de onderwijswetgeving ervoor kan zorgen dat er beter maatwerk kan worden geboden aan kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte. Hiermee wordt een stap in de goede richting gezet.

Tegelijkertijd wijzen wij in onze reactie op een groot aantal onduidelijkheden en gebreken in het huidige voorstel. Wij zijn van mening dat in de praktijk problemen kunnen ontstaan waar het kind de dupe van wordt als het besluit en de Nota van Toelichting niet nader wordt geconcretiseerd en uitgewerkt. Zo hebben wij onder meer grote zorgen over het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs, de zorg en de ontwikkeling van het kind. Daarnaast vragen we aandacht voor enkele aspecten die volgens ons nadere uitwerking behoeven, zoals de verankering van het kinderrechtenkader, de selectiecriteria en de rechtswaarborgen.

Ook dient er meer te gebeuren om inclusief onderwijs daadwerkelijk te realiseren. Er dient niet alleen naar de toegang tot het onderwijs te worden gekeken en naar de mogelijkheden om beter maatwerk te bieden aan kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte, maar naar het onderwijssysteem als geheel. Defence for Children adviseert tevens de wijze waarop het experiment bij zal dragen aan het vergroten van kansengelijkheid nader uit te werken en uitdrukkelijk in het voorstel vast te leggen.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Reactie Kinderrechtenhelpdesk over vragen naar aanleiding van Terug naar huis

Afgelopen vrijdag 14 januari heeft Defence for Children het onderzoeksrapport Terug naar huis: een kwalitatief (survey)o…


Lees meer

Reactie Regeerakkoord 2021

De formatie heeft lang geduurd, maar nu ligt er dan toch een coalitieakkoord met de uitgangspunten voor de nieuwe regeer…


Lees meer

Meghan Ingram wint de Kinderrechtenscriptieprijs!

Ieder jaar reikt de Universiteit Leiden de Jaap Doek scriptieprijs uit aan de beste masterscriptie op het terrein van ki…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee