Scroll down

Alternate Text
News banner

Eerste onderzoek naar status inclusief onderwijs in Nederland gepubliceerd

Het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) heeft de bevindingen van het eerste onderzoek naar de stand van zaken van inclusief onderwijs in Nederland gepresenteerd. Het in opdracht van het FNO-programma Jongeren INC uitgevoerde onderzoek vond plaats onder 325 basisscholen die werken aan inclusief onderwijs. Op basis van de bevindingen is een landelijk platform opgericht waarbinnen jongeren, het onderwijs en maatschappelijke organisaties samen aan de realisatie van een inclusief onderwijssysteem werken. Defence for Children verwelkomt dit initiatief en levert hieraan een bijdrage vanuit haar kinderrechtelijke expertise.

Eerste onderzoek naar stand van zaken inclusief onderwijs

Tijdens de online-bijeenkomst ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’ namen demissionair minister Arie Slob, Tweede Kamerlid voor D66 Paul van Meenen en burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek (namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) het onderzoeksrapport in ontvangst. In het kader van het onderzoek werden 325 basisscholen die werken aan inclusief onderwijs uitgenodigd een online-vragenlijst in te vullen. 137 scholen gaven gehoor aan de uitnodiging. Het op basis van de vragenlijsten opgestelde rapport geeft een unieke inzage in de status van inclusief onderwijs op basisscholen in Nederland. De betrokken scholen gaven ook knelpunten en prioriteiten, zoals financiële middelen en de beschikbaarheid van leerkrachten en ondersteuningsbehoeften aan, bijvoorbeeld werkbezoeken aan inclusieve scholen en leernetwerken.

Het onderzoek wordt momenteel ook uitgevoerd in het voortgezet onderwijs. De resultaten daarvan worden later dit jaar bekendgemaakt. Daarnaast zijn door het NCOJ praktijkverkenningen gedaan in een zestal regio’s waarin actief wordt gewerkt aan inclusiever onderwijs. Deze regio’s vallen samen met samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Nog veel werk te verzetten

Uit het onderzoek komen waardevolle lessen naar voren en blijkt dat er nog veel werk te verzetten is. Defence for Children neemt daarom deel aan een onlangs opgericht, duurzaam platform dat de komende jaren wordt gesteund door FNO Jongeren INC. Samen met JongPIT en het Platform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunen we binnen dit platform samenwerkingsverbanden, scholen, ouders en leerlingen om inclusief onderwijs te realiseren. Die ondersteuning willen we blijvend bieden, ook na de programmaperiode. Samen gaan we op weg om inclusief onderwijs te realiseren en we roepen alle betrokkenen op hieraan mee te doen.

Inzet van onze kinderrechtelijke expertise

In het kader van het platform voert Defence for Children de volgende activiteiten uit:

  • Onze Kinderrechtenhelpdesk wordt verder opengesteld voor kinderrechtelijke vragen van scholen, onderwijsorganisaties, onderwijsverenigingen en samenwerkingsverbanden die gaan over onderwijs en inclusief onderwijs.
  • We verzorgen een kinderrechtenrubriek op de website van het Platform naar Inclusiever Onderwijs. Via deze rubriek schetsen we het internationaal (kinderrechten)kader, gaan we vanuit kinderrechtelijk perspectief in op systeemknelpunten en oplossingen, laten we ontwikkelingen zien ten aanzien van inclusief onderwijs op zowel nationaal als internationaal niveau en inspireren we scholen (primair en voortgezet onderwijs) om met inclusief onderwijs aan de slag te gaan.
  • Goede voorbeelden, kennis en methodieken die zijn verzameld op het platform In1School worden geborgd op de website van het Platform naar Inclusiever Onderwijs en de website van Defence for Children.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Systeem voorschoolse educatie in Nederland niet geschikt voor inclusieve kinderopvang

Op 17 mei wordt de notitie ‘Op weg naar inclusieve kinderopvang’ van het College voor de Rechten van de Mens aangeboden …


Lees meer

Onvoldoende samenwerking tussen onderwijs en jeugd-GGZ

Defence for Children en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) constateren dat er in Nederland een problee…


Lees meer

Staat van het Onderwijs 2021: inclusief onderwijs nog ver weg

Op 14 april is de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ van de Onderwijsinspectie overhandigd aan de ministers van Onderw…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee