Scroll down

Alternate Text
News banner

Drukbezochte conferentie inclusief onderwijs laat breed draagvlak zien

Op 12 februari heeft de conferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’ op initiatief van het gelijknamige praktijkplatform plaatsgevonden. Het platform bestaat uit besturenorganisaties VOS/ABB (voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs), Verus (voor katholiek en christelijk onderwijs), LVGS (voor gereformeerd onderwijs) en het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ). Tijdens de conferentie, waar voornamelijk professionals uit het onderwijsveld aanwezig waren, draait het om uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie om tot inclusiever onderwijs te komen op reguliere scholen. Defence for Children heeft een van de workshops verzorgd en is verheugd over de geslaagde en drukbezochte conferentie. Het is volgens de kinderrechtenorganisatie hoog tijd voor inclusief onderwijs. De conferentie maakt duidelijk dat dit vanuit de praktijk op een breed draagvlak kan rekenen.

Stappen naar inclusief onderwijs 

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media kondigt tijdens de bijeenkomst aan dat de aanstaande Evaluatie passend onderwijs gebruikt wordt om te laten zien waar de regering heen wil met inclusief onderwijs, op zowel korte als lange termijn. Naast minister Slob is onder meer Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, aan het woord. Zij verwijst naar het symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’, georganiseerd door Defence for Children en Jongerenpanel Zorg én Perspectief in juli 2019 en herhaalt haar oproep "Stilstand is geen optie als het gaat om inclusief onderwijs". Zij benoemt het belang van de aanwezigheid van de minister en benadrukt in haar speech dat alle betrokken partijen stappen moeten blijven zetten om inclusief onderwijs te verwezenlijken en hierbij kinderen met een beperking en hun ouders te betrekken.

Ouders en onderwijs

Tijdens het panelgesprek dat volgt spreekt onder meer Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs over de stand van zaken in het huidige schoolsysteem. Hoewel zij zich positief uitdrukt over de goede voorbeelden die tijdens de conferentie worden getoond en vertegenwoordigd zijn, benoemt ze dat er echt meer nodig is in het regulier onderwijs om inclusief onderwijs vorm te geven. Ouders & Onderwijs ontvangen duidelijke signalen dat dit in de praktijk in een overgroot deel niet lukt. Volgens Vlaming moeten we inzien dat de goede voorbeelden functioneren 'ondanks het systeem’ en zeker nog niet de norm zijn. Daarbij moeten we oog hebben voor zaken als hoge werkdruk op scholen en leraren die zich vaak handelingsonbekwaam voelen.

VN-Mensenrechtenverdrag Handicap

Na het plenaire gedeelte gaan de deelnemers uiteen in workshops. Defence for Children verzorgt met Ieder(in) en het College voor de Rechten van de Mens een workshop over inclusief onderwijs en de naleving van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap, waar het College in Nederland toezicht op houdt. Tijdens de workshop gaan deelnemers vanuit verschillende invalshoeken in gesprek over wat het recht op inclusief onderwijs voor hun dagelijkse praktijk betekent of zou kunnen betekenen. De workshoporganisatoren moedigen ook het onderwijsveld nadrukkelijk aan om aan de slag te gaan met het recht op inclusief onderwijs, aan de hand van de negen kenmerken die het toezichthoudende VN-Comité heeft geformuleerd.

Rol regering in verwezenlijking inclusief onderwijs

Ook voor de regering is er echter een belangrijke rol weggelegd. Het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap is in 2016 al geratificeerd, maar nog altijd blijven concrete stappen uit. De toezegging van minister Slob om in het kader van de Evaluatie passend onderwijs met een visie op inclusief onderwijs te komen voor de korte en lange termijn stemt positief, maar dit valt of staat met het daadwerkelijk in aanmerking nemen van de internationaal juridische implicaties van het recht op inclusief onderwijs. Met klem roept de kinderrechtenorganisatie de minister dan ook op om het recht op inclusief onderwijs, zoals vastgelegd in het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en afgeleid uit het internationale kinderrechtenkader, centraal te stellen bij de visie op inclusief onderwijs.  

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Tweede Kamer vraagt erkenning inclusieve ‘Samen naar School’ klas

Op 3 maart stemt de Tweede kamer in met de motie van Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) om de inclusieve ‘…


Lees meer

Inclusief onderwijs alleen mogelijk met toegankelijke schoolgebouwen

Het College voor de Rechten van de Mens roept op 25 februari de regering op duidelijke afspraken te maken over de fysiek…


Lees meer

‘Overheid ontneemt kinderen willens en wetens het recht op onderwijs’

Op 5 februari heeft het Algemeen Overleg Onderwijs en Zorg in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is de …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee